inflation

Wie op zoek is naar interessante literatuur kunnen we “Taxing Times”, een studie gedaan door het team economen van het International Monetary Fund, van harte aanbevelen. In die studie staat op pagina 49 iets geschreven dat zo belangwekkend is dat we in zijn oorspronkelijke vorm willen herhalen, kwestie van geen misverstanden te laten bestaan. “The sharp deterioration of the public finances in many countries has revived interest in a capital levy—a one-off tax on private wealth—as an exceptional measure to restore debt sustainability.” Of met andere woorden: het IMF verklaart zich onomwonden voorstander van een eenmalige vermogensbelasting om de huidige problemen op te lossen. De omvang van die problemen is bekend: we leven in een wereld van uitzonderlijk hoge schuldengraden, zo hoog dat het niet langer draaglijk is. Om toekomstige ongevallen te vermijden is het hoogst noodzakelijk dat de schulden afgebouwd worden. Wat dus via een eenmalige vermogensbelasting zal geburen.

Vermogensbelasting kan gebruikt worden om de inflatie af te remmen

De vraag die nu heel logisch klinkt: loopt ons land gevaar? Of met andere woorden: leven we in een land met een hoge schuldengraad? Het antwoord op die vraag is helaas ‘ja’ en dus lopen we het risico op de invoering van een eenmalige vermogensbelasting. Of u het graag hoort of niet, het is de harde werkelijkheid. Maar zelfs die eenmalige vermogensbelasting zal op haar eentje niets oplossen. Het IMF zal ook mikken op meer inflatie om de schulden weg te werken, een methode die in het verleden haar degelijkheid meer dan bewezen heeft. Maar aan het scenario van meer inflatie zijn grote risico’s verbonden. Want inflatie laat zich niet de wet dicteren. Wanneer kleine inflatie wordt gevraagd zal het gevolg vaak hoge inflatie zijn. Inflatie die bovendien niet te stoppen valt. Daarom zal het scenario van de eenmalige vermogensbelasting mee in het verhaal verworven worden. Want een eenmalige vermogensbelasting zal hoe dan ook een remmend effect op de inflatie hebben. Bescherm uw zuurverdiende centen Download de GOUDGIDS