schulden2

De Amerikaanse regering wordt met een probleem geconfronteerd dat ook andere wereldleiders niet vreemd in de oren zal klinken. De schulden van het land zijn zo hoog geworden dat ze niet meer op de gewone manier betaalbaar zijn en zodat bijzondere maatregelen noodzakelijk zullen zijn om het probleem op te lossen. Bij die oplossingen kunnen we ons wel een idee vormen: bail-ins, kapitaalcontroles, confiscatie van spaargeld, financiële repressie, etc. zullen in de toekomst alleen of gecombineerd allemaal mogelijke opties worden. De geruchten over dergelijke operaties worden steeds sterker. Maar het belangrijkste moment moet nog komen. In november vindt in het Australische Brisbane een belangrijke meeting van G 20 plaats waar het specifiek over die bail-ins, in welke vorm dan ook, zal gaan. Vooral de gouverneur van de Bank of England is een voorstander van een dergelijke manier van aanpakken van het schuldenprobleem. Want niet alleen de Amerikanen worden er mee geconfronteerd.

Wat moet er gebeuren om de schuldenberg te reduceren?

De gemiddelde belastingbetaler torst echter een schuld van 151,000 dollar met zich mee, schuld die niet door hemzelf maar door de overheid is gemaakt. Die schuld zal vroeg of laat afbetaald moeten worden en de Amerikaanse overheid heeft verschillende scenario’s in het achterhoofd. Ze kan bijvoorbeeld de belastingen fors verhogen om de schuldenberg te reduceren maar deze ingreep zal op zich niet volstaan om een meer aanvaardbaar schuldenniveau te bereiken. De Amerikanen zijn bovendien een volkje dat bijzonder allergisch is voor belastingen in welke vorm dan ook. Dat bail-ins, kapitaalcontroles, confiscatie van spaargeld, financiële repressie, etc. wel degelijk een realiteit kunnen worden werd in Spanje aangetoond. Daar heeft de regering al een bescheiden heffing op ‘deposito’ bij de banken gedaan om de financiële problemen van de banken te helpen oplossen. Een voorsmaakje van wat ons nog te wachten staat. Uw spaargeld is in gevaar – Bescherm uw vermogen snel