American_Economy_3081

Veel investeerders houden op dit moment rekening met een eventuele Amerikaanse recessie. Beleggers waren over de afgelopen vijf jaar gemeten nog nooit zo negatief gestemd over de Amerikaanse economie, dan op dit moment het geval is. Torsten Slok, econoom bij Deutsche Bank, is echter van mening dat de beleggers veel negatiever zijn dan eigenlijk nodig is. Slok benadrukt dat de Amerikaanse macrocijfers op dit moment een heel ander beeld laten zien. Hij wijst onder andere naar de stijgende consumentenbestedingen in Amerika. Volgens hem zijn deze bestedingen de motor van de Amerikaanse economie. Ook de Amerikaanse banensector laat op dit moment nog steeds een positief beeld zien. Zo beweegt de Amerikaanse werkloosheid op dit moment nog steeds op een historisch lage stand en ook de werkloosheidsuitkeringen zijn de afgelopen maanden sterk afgenomen.

De Amerikaanse economie gaat niet terecht komen in een recessie

fed-rate-2

Op basis daarvan concludeert Slok door middel van de bovenstaande grafiek dat de 10-jaarsrente in Amerika ook terug zou moeten keren naar het niveau van 2,3 procent. Op dit niveau wisten we aan het einde van vorig jaar ook te sluiten, maar sinds dat moment zijn we in een rap tempo gedaald. Slok is van mening dat deze daling is veroorzaakt door de angsten van de beleggers. Beleggers verwachten immers een recessie en kiezen daarom voor een veiligere plaats voor hun geld. Maar, volgens Slok gaat de Amerikaanse economie nog niet terecht komen in een recessie en daarom zou de 10-jaarsrente ook weer flink kunnen gaan stijgen.

>> In 10 stappen maken wij van u een BEURSMILJONAIR <<