De afgelopen weken is de belangstelling in Europese aandelen flink toegenomen. Enerzijds heeft dat te maken met het feit dat Europa, ten opzichte van Amerika, nog ver achterloopt in de feestvreugde. Anderzijds heeft dit ook te maken met het feit dat de politieke spanningen binnen de Europese landsgrenzen zijn gaan liggen.

Economen van Bank of America Merrill Lynch laten weten dat we de afgelopen week te maken hadden met de grootste instroom aan kapitaal bij Europese aandelen ooit! Deze hernieuwde belangstelling voor Europese aandelen komt volgens BAML met name door de succesvolle Franse en Nederlandse verkiezingen. Tijdens deze landelijke verkiezingen wisten de anti-Europese partijen immers naast de winst te grijpen.

Europese aandelen zitten in de lift

gecharmeerd-europese-aandelen

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van MarketWatch, is te zien dat de Citigroup Eurozone Economic Surprise Index sinds begin 2016 flink in de lift zit. De index toetst de economische verwachtingen aan de recent gepubliceerde macrocijfers. Daarbij worden de positieve verrassingen afgetoetst aan de tegenvallers. Op die manier ontstaat het beeld van een index die aangeeft of de economie zich in positieve dan wel in negatieve zin ontwikkelt.

De Europese aandelenmarkten wisten in samenspraak met deze Citigroup Eurozone Economic Surprise Index te stijgen. Toch geven steeds meer analisten aan dat de prijsstijging bij de Europese aandelenmarkten de afgelopen maanden wel erg hard is gegaan. Een gezonde correctie is dus gewenst.