Bill Gross Pimco Bill Gross is als, onttroonde, obligatiekoning actiever dan ooit in de media. De PIMCO topman probeert dan ook uit alle macht beleggers weer terug te krijgen in obligaties en schuwt drogredenen niet. Nu is Bill Gross in de beleggingswereld zeker niet de eerste de beste. Hij is vooral bekend als de obligatiekoning, dit in functie van zijn job als fondsbeheerder bij PIMCO. Toeval of niet, maar in de afgelopen weken was Gross nadrukkelijker dan ooit aanwezig in de pers. In zijn meest recente ‘investment letter’ pakt hij zelfs met een bijzondere boodschap uit. We zijn het niet van hem gewend, maar hij zo zijn bedenkingen over de gang van zaken op de financiële markten. Bill Gross is extra voorzichtig geworden en dat heeft zo zijn redenen. Het zijn echter redenen die niet meteen voor de hand liggen. Hij verwijst namelijk naar de combinatie van kleinere overheidstekorten en het effect van het tapering door de Amerikaanse centrale bank van haar quantitative easing programma.

Bill Gross zoekt beleggers voor zijn PIMCO fund

Concreet wil dit zeggen dat het bedrag aan uitstaande schulden daalt en dat is dus in de ogen van Gross slecht nieuws voor beleggers in aandelen. Bill Gross was er echter als de kippen bij om direct aan toe te voegen dat dit goed nieuws is voor obligatiebeleggers. De obligatiekoersen kunnen namelijk weer stijgen, een evolutie die trouwens al voorzichtig begonnen is. Een woordje uitleg is hier ongetwijfeld op zijn plaats. Tijdens het pre-Lehman tijdperk steeg het bedrag aan uitstaande kredieten per jaar met 3 tot 4 procent. Een deel van die groei was toe te schrijven aan de Amerikaanse overheid, die vrolijk aan ‘deficit spending’ deed en doet. Een tekort van $1.000 mrd in 2009-2010 stemde overeen met een groei van de kredietverstrekking met 2 procent. Maar over de afgelopen 12 maanden is de groei van de kredietverstrekking dus gedaald en dat betekent dat er minder vraag is naar geld van de overheid. Minder vraag naar geld betekent ook lagere rentevoeten, de spanning op de rentemarkt is dus enigszins weggevallen. Bull markets worden volgens Gross gekenmerkt door een toename van de kredietverstrekking en laatstgenoemd argument is nu dus deels weggevallen. Hij ziet de beurzen dan ook corrigeren en daar zullen obligaties van kunnen profiteren. De Rapporten van Slim Beleggen bieden u een schat aan beleggersinformatie en geven uw rendement een flinke boost