QE-Quantitative-Easing Niet alleen de Fed print in hoog tempo geld bij. Andere centrale banken doen hier vrolijk aan mee. Welke landen hopen zich zoal uit de penarie te kunnen printen? De Fed staat niet alleen met zijn quantitative easing programma. Andere centrale banken zijn ook volop actief met geld printen, al is daarvoor over het algemeen wat minder aandacht voor onder beleggers. Maar daarom uiteraard niet minder schadelijk. Hoe doen centrale banken, los van de Fed, het op dat vlak? Wie is er actief aan het geld creëren?

Centrale banken: Japan, VK, Zwitserland

Allereerst de blik op Japan: de Bank of Japan (BoJ). Die is behoorlijk actief met de geldpers: in de orde van grootte van circa €1.200 mrd, en meer indien nodig (!). En de BoJ gaat ver, allicht te ver. Zo wordt een deel van het geprinte geld gebruikt om niet alleen Japanse staatsobligaties op te kopen, maar ook ETF’s en vastgoed trusts en daarmee is de BoJ dus rechtstreeks bezig op de beurs. Eerder deze maand liet de BoJ weten het nog ‘te vroeg te achten om de geldprinter een tandje langzamer te laten draaien.’ Dan het VK met de Bank of England (BoE): óók behoorlijk actief met zijn eigen variant van quantitative easing, huidige programma bedraagt in euro’s omgerekend circa €500 mrd. Dat is vooralsnog de limiet voor wat betreft de  ‘monetaire stimulering’ vanuit de BoE, maar er steken steeds hardnekkiger geluiden de kop op dat de Britse centrale bank méér zou moeten doen. In Zwitserland heeft de centrale bank ook een quantitative easing programma doorgevoerd en heeft de SNB (Swiss National Bank) voor vele miljarden aan staatsobligaties opgekocht. Dat leidde begin dit jaar ertoe dat het balanstotaal van de SNB, in verhouding tot ‘s lands BBP, groeide tot circa 100 procent. Het printen van geld vindt wereldwijd plaats: niet alleen door de Fed en ook niet alleen door de drie hierboven genoemde landen. Eén en ander kan ook niet los worden gezien van de aanhoudende ‘currency wars’ die mondiaal plaatsvinden. Een tamelijk heilloze weg die uiteindelijk alleen maar verliezers oplevert. En hoewel de gemiddelde consument hier niet direct wat van lijkt te merken, dat is het verraderlijke van wat nu plaatsvindt, is dit voor de koopkracht uiteindelijk funest. We kunnen het daarom niet vaak genoeg benadrukken: bescherm een deel van uw vermogen middels GOUD. Beginnende beleggers op de goudmarkt kunnen hier GRATIS onze GOUDGIDS downloaden