buyback_hausse_bedrijven_vsAmerikaanse beursgenoteerde bedrijven kochten sinds 2009 zo’n 6% van de eigen aandelen terug. Maar het tij keert, zo schrijft Moneyweek. In het eerste kwartaal besteedden bedrijven $ 144 miljard aan buybacks. Dat is een stuk lager dan de $ 159 miljard van een jaar eerder. Belangrijkste oorzaak? Een daling van de winstgroei. Over het tweede kwartaal zullen de totale winsten naar verwachting zo’n 3% lager uitkomen dan een jaar eerder. Bedrijven hebben dus simpelweg minder geld beschikbaar voor buybacks. buyback_hausse_eindeEn dat zie je direct terug in de aankondigingen. Die zakten van zo’n $ 450 miljard terug naar $ 250 miljard. Niet alleen stagneren dus de winsten, bedrijven zijn dus blijkbaar ook voorzichtig wat betreft de vooruitzichten. Liever halen ze even de voet van het gaspedaal en houden ze wat meer geld achter de hand.

Buybacks verhogen winst-per-aandeel

Ook analisten beginnen hun twijfels te krijgen bij de bedrijfswinsten. Want buybacks geven direct een zetje aan de winst-per-aandeel. In de eerste jaren na de crisis stegen de winsten snel door marge- en omzetgroei. Daarbij viel het effect van buybacks enigszins in het niet. Maar nu de groei van bedrijfswinsten hapert, is het effect van buybacks duidelijker zichtbaar. Bloomberg schat dat de winstgroei per aandeel zonder buybacks maar liefst 2,3% lager zou uitvallen. Kevin Mahn van Hennion & Walsh Asset Management zegt hierover:

Je gaat nog eens over wat dingen nadenken. We vragen ons af in hoeverre de winstgroei te danken is aan omzetgroei en consumentenuitgaven, en welk deel te danken is aan buybacks.

Politici kijken ook argwanend toe hoe bedrijven liever geld lijken te lenen om eigen aandelen in te kopen, dan te investeren. Op 13 juli liet presidentskandidate Hillary Clinton in een speech weten na te denken over “hervormingen om CEOs en aandeelhouders te laten focussen op het komende decennium, in plaats van de dag van morgen”. Met de nadruk op het voorkomen dat managements aandelen inkopen om enkel op korte termijn de beurskoers te stuwen. Desalniettemin werken buybacks wel voor aandeelhouders. Of tenminste, de bedrijven die eigen aandelen inkochten presteerden de afgelopen jaren beter op de beurs dan bedrijven die fors investeerden, aldus Bloomberg. Volgens Marshall Front, CIO bij Front Barnett Associates, is bemoeienis van bovenaf overbodig:

Bedrijven zouden niet zoveel eigen aandelen inkopen als ze door investeringen de winsten de komende jaren significant zouden kunnen stuwen.

Hoe verdien je geld op de beurs? Gebruik dit stappenplan <