china beurs OK

De Chinese beurs is voor het grootste deel nog steeds afgesloten voor buitenlandse investeerders en dat betekent uiteraard een zware handicap waarmee afgerekend dient te worden. Maar volgens HSBC kunnen de beurzen van Shanghai en Shenzen op termijn een enorm potentieel aanboren. Op voorwaarde dat er aan een aantal voorwaarden kan voldaan worden. De eerste voorwaarde is uiteraard dat China gespaard blijft van het uiteenspatten van een kredietzeepbel, een vrees die de investeerders al geruime tijd hebben. De tweede voorwaarde hangt daar nauw mee samen: de Chinese economie moet gespaard blijven van een harde landing, ze mag met andere woorden niet helemaal door de knieën gaan. Wanneer aan deze twee voorwaarden wordt voldaan is volgens HSBC alleen nog het doorvoeren van een aantal hervormingen noodzakelijk om de beurskoersen hoge toppen te doen scheren. Het vrijmaken van de Chinese beurzen kan een “game changer” worden, daar zijn de waarnemers van HSBC zo goed als zeker van.

Het kapitaal kan spoedig richting de Chinese beurs vloeien

Er zou namelijk meteen een grote stroom van buitenlands kapitaal richting China vloeien. De aandelen opgenomen in de benchmark MSCI Emerging Market Index hebben momenteel een gezamenlijke waarde van 1,500 miljard dollar. Een niet onaanzienlijk deel van dat bedrag zou richting China kunnen vloeien. HSBC gaat er van uit dat tegen, op voorwaarde dat er inderdaad een liberalisering van de markt komt, 2020 minstens 10,000 miljard dollar richting China kan vloeien. De buitenlanders zouden in dat jaar goed kunnen zijn voor minstens 10 procent van de markt, wat overeenstemt met een bedrag van ongeveer 1,000 miljard dollar. HSBC spreekt van een bedrag dat eerder aan de conservatieve kant is, want wanneer de beurskoersen in China hoge toppen zouden scheren kan het aanzuigeffect op buitenlandse investeerders nog veel groter ingeschat worden. Wanneer dit geld naar de beurzen van Shanghai en Shenzen vloeit tegen de achtergrond van betere economische macrocijfers kan het nog spannend worden op de Chinese beurzen. Voorkom de meest gemaakte fouten– Download de BEURSBIJBEL