inflatie_Fed De Fed verhoogde een week geleden de rente naar 0,5%. En voor volgend jaar staan er meer hikes op het programma. Tenminste, als we de projecties van de centrale bankiers zelf mogen geloven. Voorwaarde is wel dat de VS niet richting een recessie glijdt. En, heel belangrijk, dat de inflatie over niet al te lange tijd weer opveert richting 2%. Want dat is naast optimale werkgelegenheid een officiële doelstelling van de Fed. Maar welke maatstaf hanteert Fed-voorzitter Janet Yellen? Inflatie betekent voor iedereen wat anders. Sommigen wijzen bijvoorbeeld op de enorme activa-inflatie van de afgelopen jaren. En als de prijzen van alles wat je moet kopen stijgen (woonlasten, etc.), en alles wat je eventueel kan kopen dalen, wat is dan de inflatie? De CPI, oftewel consumer price index, is misschien wel de bekendste graadmeter. Deze berekent het Bureau of Labor Statistics (BLS) aan de hand van consumentenenquêtes. Woonlasten hebben een hoge weging in de CPI. En het mandje, dat het BLS iedere twee jaar aanpast, is samengesteld op een stedelijke consument. Tussentijds staan de wegingen vast en komen er geen nieuwe producten in. Maar de Fed heeft sinds 2000 een voorkeur voor de PCE, ofwel de personal expenditure index. En dat heeft een aantal redenen. Ten eerste past het Bureau of Economic Analysis de gewichten tussentijds aan als mensen producten vervangen die te duur worden. Ten tweede bevat de PCE een breder pakket aan producten en diensten. Het bevat bijvoorbeeld ook ziektekostenverzekeringen betaald door werkgevers. En tot slot komt de PCE data uit bedrijfsenquêtes, waardoor de gegevens betrouwbaarder zijn. inflatie_Fed_1 Dan is er nog het verschil tussen de headline en de core inflatie. De laatste corrigeert voor volatiele componenten om de ‘onderliggende’ inflatie weer te geven. Opmerkelijk is dat terwijl de core CPI de laatste twee jaar oploopt, de core PCE zwak is. En ruim onder de 2% noteert, zoals te zien is in bovenstaande grafiek. Morgen om 14:30u weten we het core PCE cijfer over november. De verwachting ligt op een stijging met 0,2%. Als de core PCE lager uitkomt, neemt de kans toe dat de volgende renteverhoging langer op zich laat wachten.

<<< Ontdek hoe ook jij BEURSMILJONAIR kan worden >>>