china

De Chinese economie groeit relatief snel maar daarbij wordt vaak over het hoofd gezien dat die groei gebeurt tegen de achtergrond van een alsmaar oplopende schuldenberg. Om de huidige groeivoet van 7 tot 8 procent te handhaven zouden er nog meer schulden aangegaan moeten worden. En dat lijkt niet verantwoord. China’s debt-to-GDP ratio is gestegen van 160 procent in 2008 tot 240 procent nu. Dat is een hoog percentage waarbij de Chinezen zelfs de Japanners het nakijken geven. Bovendien blijkt dat nog meer schulden aangaan geen soelaas zou bieden. Het effect van de schulden blijkt namelijk uitgewerkt. Er is nu maar liefst 4 dollar aan nieuwe schulden nodig om 1 dollar aan groei van het GDP (gross domestic product) te realiseren. Het loont met andere woorden niet meer om nog extra schulden aan te gaan. Vijf jaar geleden volstond nog 2 dollar om een groei van het GDP met 1 dollar te bewerkstelligen.

Moeten we ons zorgen maken over China?

In het eerste kwartaal van 2014 groeide de Chinese economie met 7.4 procent, wat een duidelijke vertraging is van de 7.7 procent die in het laatste kwartaal van vorig jaar werd geregistreerd. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar groeide de Chinese economie aan het traagste tempo sinds het 3de kwartaal van 2012. Maar moeten we ons daar zorgen over maken? Blijkbaar niet. Credit Agricole is zelfs van mening dat de Chinese economie trager moet groeien. De schulden zijn in geen enkel ander land zo snel gestegen en het wordt hoog tijd dat daar paal en perk aan gesteld wordt. Het laatste wat China nodig is zijn nog meer schulden om te kunnen groeien. Credit Agricole vreest zelfs dat de overheid nog meer maatregelen zal nemen om de groei aan te vuren. Het probleem is dat er een verkeerde perceptie bestaat over het tempo waaraan de Chinese economie moet groeien. Als die in de komende 5 jaar met gemiddeld 5 procent groeit zou dat al een hele prestatie zijn. Voorkom fouten op de beurs door middel van onze tips – Download de BEURSBIJBEL