11446720-oil-spill-due-to-a-rusty-leaking-oil-drum

De olieprijs wordt op de eerste plaats natuurlijk bepaald door vraag en aanbod maar daarnaast zijn de prijzen voor energie natuurlijk ook gevoelig aan geopolitieke gebeurtenissen. Met name onrust in het Midden-Oosten was in het verleden een factor die de olieprijs door het dak kon jagen. Dat gold dan vooral voor Brent crude, de olie uit de Noordzee die vanwege de afhankelijkheid van Europa van olie uit het gebied van de Perzische Golf het meest gevoelig is voor schokken op het geopolitieke front. Voor de Amerikaanse West Texas Intermediate geldt dit al in veel mindere mate. Maar nu is er een brandhaard bijgekomen meer bepaald in Oekraïne. Dat land is natuurlijk zelf geen leverancier van olie maar de betrokkenheid van Rusland in het conflict is vanzelfsprekend de grote risicofactor. Kan de crisis in Oekraïne de olieprijs door het dak jagen? De toekomst zal het moeten uitwijzen.

Wat kunnen we verwachten van de olieprijs?

John Kilduff, stichtende partner van Again Capital, gelooft niet meteen in het Oekraïne verhaal. Hij is namelijk van mening dat deze factor al lang en breed in de olieprijs verrekend zit. Wanneer de olieprijs vanwege de situatie in Oekraïne door het plafond zou vliegen was dit al lang gebeurd. Voorlopig zijn het dus de factoren van vraag en aanbod die de olieprijs bepalen waarbij vooral de situatie bij de raffinaderijen in de U.S. en in het gebied van de Perzische Golf in de gaten gehouden worden. De output van deze raffinaderijen is namelijk richtinggevend voor de evolutie van de vraag naar ruwe olie. Kilduff geeft toe dat er momenteel geen factoren zijn die een forse stijging van de olieprijs, insiders spreken dan van een ‘spike’, doen vermoeden. In de zomer is de vraag naar benzine altijd wat hoger maar daarnaast ziet hij geen factoren die de olieprijs fors hoger zullen sturen. Maakt u veel fouten op de beurs? – Download de BEURSBIJBEL