De markten kijken halsstarrig uit naar de volgende zet van de Europese Centrale Bank. Donderdag loopt de stimulus officieel ten einde en beleggers vragen zich af wat er verder staat te gebeuren. Een belangrijke kwestie vooral omdat de Federal Reserve zijn beleid waarschijnlijk gaat aanpassen.

De ECB-stimulus, die in maart 2015 werd gestart, zal donderdag officieel beëindigd worden. In totaal heeft de Europese Centrale Bank 2,6 biljoen euro uitgegeven om de Europese economie te ondersteunen en te beschermen tegen deflatie. De vraag is nu, hoe moet het verder?

De volgende stap is waarschijnlijk het verhogen van de negatieve rentevoeten in de tweede helft van volgend jaar. Dat zou echter een beetje ongelukkig zijn gezien de waarschijnlijk contraire beslissing van de Amerikaanse centrale bank. Er wordt verwacht dat ze nog één keer de rente zullen verhogen dit jaar, maar vanaf volgend jaar hun rentebeleid zullen intomen en minder verhogingen doorvoeren.

Er staan drie ‘rate hikes’ op het programma voor 2019, maar marktkenners zijn er van overtuigd dat de Amerikaanse centrale bank dit niet zal doen gezien de tegenvallende economische cijfers.

ECB

Het is nu de vaag wat de ECB gaat doen? Renteverhogingen zijn gunstig in een sterk economisch klimaat, maar gevaarlijk als het wat minder goed gaat met de economie. De bezorgdheden omtrent de Italiaanse begroting, de Britse uittreding uit de EU en de betogingen in Parijs helpen niet echt mee.

Every time the ECB met this year, the euro has fallen, except in September, and that’s probably because at every meeting, the economy’s been weakening.

Expert beweren dat Mario Draghi maar beter voorzichtig omspringt met de renteverhogingen die waarschijnlijk op de agenda staan voor de tweede helft van volgend jaar. Het laatste wat we in Europa willen, is financiële instabiliteit want dat zou de Europese beurzen helemaal niet ten goede komen.

Bronnen: CNBC

Foto: Solvency Li Wire – Flickr – CC BY 2.0