bernanke-fed-meeting.gi.top Boston Fed President Eric Rosengren stak zijn ongenoegen over het groeitempo van de Amerikaanse economie niet onder stoelen of banken. Het gaat allemaal veel te traag en Rosengren zou toch graag zien dat er een tandje bij wordt gezet. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral op de arbeidsmarkt wil het allemaal niet zo goed lukken. Eén van zijn grote bekommernissen is of het herstel op de arbeidsmarkt al dan niet een blijvend karakter zal hebben, zo verklaarde Rosenberg in een interview tijdens het druk bekeken programma “Squawk Box”. De Amerikaanse economie groeit maar met 2,2 procent tijdens de huidige opleving en dat tempo is veel te traag in een post-recessie omgeving. Die 2,2 procent is te weinig om een duidelijke verbetering op de arbeidsmarkt toe te laten. En laat die arbeidsmarkt momenteel nu eens de grootste bekommernis van de Fed zijn.

Mikken op 3 procent

Gevraagd naar wat de target is waar de Amerikaanse centrale bank op mikt schoof Rosengren een groei van minimaal 3 procent naar voren. Hij verwacht dat dit percentage zal bereikt worden in Q1 van 2014 terwijl er slechts sprake zou zijn van een minimale stijging van de inflatie. Rosengren staat bekend als een duif en dus als een voorstander van meer quantitative easing. Hij wil dus obligaties blijven inkopen en verwacht bovendien dat de rente nog geruime tijd laag zal blijven. Bescherming tegen geldprintende centrale banken vindt u nog altijd in GOUD. Lees hier meer