Een Italiaanse exit uit de Europese Unie en munt zou extreem pijnlijk zijn voor het Europese en wereldwijde bankensysteem. Een scenario dat zich zou kunnen ontplooien vermits Italië momenteel wordt geleid door eurosceptische leiders. Mocht het er ooit van komen, dan zullen we de grootste herkapitalisatie van banken ooit zien, zelfs groter dan tijdens de financiële crisis.

Dat beweert althans Jim McCaughan, CEO van Principal Global Investors. De Italiaanse coalitie gaat volgende maand zijn budgettering voor 2019 voorstellen, iets waar investeerders met argusogen naar zullen kijken vermits het een grote impact kan hebben op de toekomstige stabiliteit van het land.

Het is de vraag of de eurosceptische leiders zich zullen houden aan de oplegde Europese regels, of dat ze gewoon hun ‘spending spree’ zullen blijven voortzetten. In het laatste geval dreigt er gevaar vermits de Italiaanse schuldenberg momenteel reeds moeilijk terug te dringen is.

An Italian exit from the EU and an Italian exit from the euro would be a very, very painful event for the European and therefore world banking system. It could require the biggest bank recapitalization ever — bigger than the U.S. in 2008

Exit

Er wordt gevreesd dat de leiders geen gehoor zullen geven aan de Europese Unie en verkiezen om hun eigen weg te gaan, zonder lid te zijn van de EU. Maar zolang de publieke opinie pro-Europees blijft, zullen ze geen onnodige commotie en spanning veroorzaken. Het gevaar komt er pas wanneer de meerderheid van de Italiaanse bevolking zich tegen de Europese Unie begint te keren.

In dat geval verliest de EU zijn derde grootste economie met alle gevolgen van dien.  Verschillende Italiaanse beleidsmakers hebben reeds laten weten om ‘plan B’ voor te bereiden, daarmee refereren ze naar een effectieve uitstap uit de Europese Unie.

Dat betekent opnieuw een rumoer binnen Europa, volatiliteit op de financiële markten en tumult in de Europese bankensector. Zeker vermits het zou samenvallen met de Brexit.

Bronnen: CNBC

Foto: Elliot Brown – Flickr – CC BY-SA 2.0