schuldenbubbel_dollar

De afgelopen tijd is er veel gesproken over de dalende winsten bij de Amerikaanse bedrijven. Veel bedrijven weten minder goed te presteren dan de verwachtingen van de waarnemers, en dit kan op de lange termijn een negatief effect gaan hebben op de koersen. Portefeuillemanager Ram Gandikota, van Ativo Capital Management, is van mening dat we ook moeten kijken hoe de bedrijven presteren zonder de invloed van de dalende olieprijs en de dure dollar.

De dure dollar en de dalende olieprijs zorgen voor problemen

earnings-dollar-oil

Als we dan naar de winstcijfers kijken, dan zien we dat het plaatje er geheel anders uitziet. Als we namelijk de dalende olieprijs en de dure dollar meerekenen, dan zijn de winsten bij de bedrijven binnen de S&P 500 index het afgelopen jaar gedaald. Maar, als we de dure dollar en de dalende olieprijs niet meerekenen, dan zijn de winsten het afgelopen jaar opnieuw gestegen. Volgens Gandikota maakt deze grafiek duidelijk welke bedrijven het op dit moment moeilijk hebben. Hij raadt daarom ook aan om vooral de bedrijven te mijden die last hebben van een dure dollar, of een dalende olieprijs.

>> In 10 stappen maken wij van u een BEURSMILJONAIR <<