pensioenfonds

Pakken zich donkere onweerswolken samen boven de wereld van de Amerikaanse pensioenfondsen? Als we het Rockefeller Institute of Government mogen geloven is dat inderdaad waar. De meeste federale pensioenfondsen zien het water tot aan de lippen stijgen, ze dreigen met andere woorden te verzuipen. Voor een aantal pensioenfondsen van andere lokale overheden is de situatie niet veel beter. Wat er in de toekomst zou kunnen gebeuren, dreigt de weg op te gaan van Detroit. Deze stad is financieel bankroet met als gevolg dat de ex-werknemers maar een fractie van hun pensioen ontvangen. Een weinig benijdenswaardig plaatje. Volgens de onderzoekers van het Rockefeller Institute of Government mogen geloven is er sprake van een slecht beheer van de pensioenfondsen. De beheerders van de betrokken fondsen worden onvoldoende beloond. Terwijl de regelgeving in de sector zwaar te wensen over laat.

Pensioenfondsen kunnen regelrecht de mist in gaan

Daardoor is het probleem ontstaan dat de ware kostenstructuur van de pensioenfondsen ondoorgrondelijk is geworden. Het nemen van te grote risico’s wordt uiteindelijk gestimuleerd wanneer niemand een waarschuwend oogje in het zeil houdt. Die risico’s mikken op een hoger rendement maar succes is in deze materie uiteraard niet gegarandeerd. De overheden hebben eigenlijk niet in de gaten wat er gebeurd, ze hebben bijvoorbeeld helemaal niet in de gaten dat tientallen pensioenfondsen onder gekapitaliseerd zijn. De gevolgen van die onderkapitalisatie zullen natuurlijk op langere termijn duidelijk worden, want de fondsen in kwestie zullen niet aan de verplichtingen kunnen voldoen. Het Rockefeller Institute of Government waarschuwt dat het op middellange termijn volledig fout kan lopen. Er dreigt een crisis te ontstaan die eerder vroeger dan later de kop kan opsteken. Wanneer die crisis voor de deur zal staan is het te laat om in te grijpen. Er zou nu iets moeten gebeuren, maar dat gebeurt dus niet. Bescherm uw vermogen voor dat het te laat is – Download de GOUDGIDS