110405-N-ZC343-192

Vanuit verschillen hoeken ontvangen we berichten die vermelden dat het verschil tussen arm en rijk in Amerika blijft groeien. De financiële crisis heeft het verschil tussen de beide klassen van de bevolking alleen maar verder vergroot. Dit heeft voor een groot deel te maken met het monetaire beleid dat door de Amerikaanse centrale bank is gevoerd. De afgelopen jaren heeft de FED met veel geld gestrooid en dit geld kwam uiteindelijk niet terecht bij de armen, maar bij de rijken. Mede dankzij het beleid dat door de FED is gevoerd zijn de aandelenmarkten de afgelopen jaren flink in waarde gestegen. De rijke mensen bezitten vaak veel aandelen en als gevolg van deze stijging groeide hun kapitaal.

De rijken mogen niet klagen

groei-rijkste-groep-inkomen

Op de grafiek hierboven is goed zichtbaar dat het vermogen van de rijken de afgelopen 34 jaar flink is gegroeid. De onderste 90 procent van de bevolking ging er echter weinig op vooruit. We zien zelfs dat deze groep op dit moment onder de 0-lijn is beland. Vanuit deze grafiek kunnen we concluderen dat het verschil tussen arm en rijk inderdaad flink is gegroeid. De Amerikanen lijken zich op dit moment er maar weinig zorgen over te maken, maar onderhuids speelt er van alles. De arme bevolking wordt namelijk steeds ontevredener en een dergelijke situatie is niet heel lang houdbaar. We kunnen in de nabije toekomst te maken gaan krijgen met felle opstanden. Gezien de grafiek zijn de ontwikkelingen verontrustend te noemen. Bescherm altijd een deel van uw vermogen – Download de GOUDGIDS