Welk Europees land heeft de laagste schuldengraad? Dat blijkt merkwaardig genoeg Estland te zijn, de Baltische staat wiens nationale schuldengraad een verrassend lage 6 % van het BBP bedraagt. In sommige andere opzichten lijkt de situatie in dit land onrealistisch te zijn. Estland heeft een surplus op de begroting en vorig jaar groeide de economie er met een robuuste 8 %. De verbazing van de economen kan niet op, die vragen zich af hoe Estland dit in hemelsnaam allemaal heeft weten klaar te spelen. Het antwoord op die vraag blijkt verrassend eenvoudig te zijn. De buikriem stevig aansnoeren Jürgen Ligi, de Estse minister van financiën, blijkt maar al te graag bereid om zijn recept te onthullen. In 2008-2009 kromp het BBP met een huiveringwekkende 18 %, dit onder gewicht van de wereldwijde internationale crisis. De Esten bleken echter bereid om harde maatregelen te aanvaarden. De lonen van de ambtenaren gingen met 10 % naar omlaag, de ministers zelf leverden 20 % van hun loon in. De pensioenleeftijd werd opgetrokken, de arbeidsmarkt werd versoepeld en de toegang tot de gezondheidszorg werd bemoeilijkt. Ligi is van mening dat Griekenland, Portugal en Spanje het voorbeeld van zijn land kunnen volgen en zo weer gezond kunnen worden.