bubbels fed

In een interview met Bloomberg, laat Stephen Roach, voormalig hoofdeconoom van Morgan Stanley, weinig heel van het monetaire beleid van de Amerikaanse Federal Reserve. Roach stelt dat Ben Bernanke schaamteloos heeft toegegeven dat het doel van de Fed is om de economie te stimuleren door bubbels in de financiële markten te creëren. Wat Roach zegt over de Fed en de Amerikaanse economie is behoorlijk fel. Toch kiest hij zijn woorden zorgvuldig:

‘We moeten leren om aan de verleiding te ontkomen van een tijdelijk bevredigende groei in de financiële markten dankzij bubbels.’

Het is volgens hem dus nodig dat de Fed niet langer de markten manipuleert met kwantitatieve verruiming en abnormaal lage rentetarieven. Het echt slechte is dat de strategie van de Fed alleen de financiële elite spekt, terwijl de gewone man te maken krijgt met de echte effecten van seculiere stagnatie.

Uiteenspatten bubbels

In het interview omschrijft Stephen Roach het Fed-beleid onder andere zo: ‘We hebben geprobeerd te veel sap uit de citroen te persen. We hebben gekozen voor financiële instrumenten die bubbels met zich meebrengen. Dit zorgt voor tijdelijke bevrediging maar dit komt uiteindelijk terug als balans-recessies die zich voordoen in de nasleep van zeepbellen die uiteenspatten’, zegt Roach die daaraan toevoegt dat we ons momenteel in een dergelijke situatie bevinden. Verwacht jij ook dat er bubbels zijn die zullen knappen? Dan moet je DIT RAPPORT echt lezen <<< We moeten volgens Roach dan ook de verleidingen van het boosten van de financiële markten met dit soort bubbel-introducerende groeimaatregelen weerstaan. Ben Bernanke zei eens: ‘We kunnen ervoor kiezen om van tijd tot tijd financiële bubbels te creëren wanneer we de rentetarieven niet kunnen verlagen tot onder een negatieve 2 procent’. Roach noemt dit een expliciete erkenning van wat er mis is gegaan met het monetaire beleid. ‘Bernanke geeft toe dat hij heeft geprobeerd om met bubbels de economische groei te stimuleren.’ Bekijk deze video waarin Stephen Roach uitgebreid ingaat op onder ander deze kwestie: