Ben Bernanke is de voormalige president van de FED De situatie rond de rente is momenteel wat tweeslachtig. Wereldwijd staan de rentetarieven onder druk, maar de bias in de Verenigde Staten is niet dezelfde als die in Europa of Japan. De FED denkt in de richting van een rentestijging, de ECB en de Bank of Japan doen alles wat in hun macht ligt om de rente zo laag mogelijk te houden. Maar de financiële markten zouden graag wat meer duidelijkheid krijgen. De rente op de obligatiemarkten is in de afgelopen dagen overal wat opgelopen nadat er volgens ABN Amro te weinig duidelijkheid kwam uit de persconferentie van Draghi met betrekking tot het al dan niet aankondigen van een programma tot inkoop van staatsobligaties. Toch is de trend in Europa wat betreft de evolutie van de rente nog steeds naar beneden gericht en dat werkt ook positief door op de Europese markt voor bedrijfsobligaties. Omdat de Europese obligatiemarkten al hebben verdisconteerd dat de ECB niet heen kan om een grootscheeps opkoopprogramma van obligaties, viel het gebrek aan concrete acties de markten tegen en verloren de koersen terrein. Toch blijft de Europese obligatierente uitermate laag als uitvloeisel van de lagere olieprijzen (en de daardoor afnemende inflatieverwachtingen) en het ruime monetaire beleid, niet alleen in de eurozone, maar ook in Japan en China.

FED en ECB zijn verschillende richtingen ingeslagen

In het verlengde daarvan hebben ook de markten voor bedrijfsobligaties het goed gedaan, waarbij vooral Europese bedrijfsobligaties aantrekkelijk blijven ten opzichte van Amerikaanse. De Amerikaanse economie bevindt zich verder in de economische cyclus en er is meer vraag naar krediet, onder andere ten behoeve van fusies en overnames. Daarnaast zijn de centrale banken (de FED en de ECB) een verschillende richting ingeslagen. Al met al blijven de Europese bedrijfsobligaties daardoor aantrekkelijker dan Amerikaanse, wat volgens ABN Amro tot uiting komt in een oplopend rendementsverschil. De Amerikaanse 10-jarige rente houdt nog steeds stand boven 2%. Klik hier om te vernemen wat de gevolgen van de politiek van de centrale banken op de beurs kunnen zijn