China_USA_tensions-300x250

Marc Faber, managing director van Marc Faber Ltd (en daarnaast ook nog uitgever van The Gloom, Boom and Doom Report) gaf onlangs een opgemerkt interview weg in China. Op de eerste plaats wuifde hij de opmerkingen weg van zij die kwamen vertellen dat we ons niet in het minst zorgen moeten maken over bankroete bedrijven in China. De overheid beschikt inderdaad over voldoende geld om in geval van nood tussenbeide te komen maar toch zal de regering alles doen om te vermijden dat er wel degelijk defaults gebeuren. Elke regering, en zeker de Chinese, geeft graag de indruk dat ze alles onder controle heeft. Ook al is dat niet zo. In dat verband verwijst Faber naar Japan in de jaren ’80’ van de vorige eeuw. De Japanners leken ook alles onder controle te hebben, van een ‘boomende’ vastgoedmarkt tot en met beurskoersen die compleet door het plafond waren gevlogen. Maar in 1989 liepen de zaken uit de hand en de gevolgen daarvan zijn in Japan nog altijd voelbaar.

De Fed kan China eventueel gaan helpen

Maar vooral opmerkelijk was de uitspraak van Faber dat indien de omstandigheden het zouden vereisen de Chinezen mogen rekenen op hulp van de Amerikanen. China is inderdaad zo belangrijk voor de wereldeconomie dat de Fed in geval van nood tussenbeide zal komen. Wanneer er echt serieuze problemen opduiken zal de Fed dezelfde strategie toepassen die ze tot dus ver heeft toegepast. Dat wil zeggen dat de geldpersen in de U.S. weer op volle toeren zullen draaien. De wereld zal overspoeld worden met geld en dat geld zal gebruikt worden om de gaten, geslagen in China, te dichten. Maar over dat geld drukken door de Amerikaanse centrale bank is Faber overigens niet zo enthousiast, hij spreekt in verband met de Fed over clowns die problemen in China maar al te graag zouden aangrijpen om het taperen terug te schroeven. Echte oplossingen aanreiken doet die Fed dus niet. Maakt u veel fouten op de beurs? – Download de BEURSBIJBEL