Ferguson De beelden zijn opnieuw de hele wereld rond gegaan: in de straten van de Amerikaanse stad Ferguson, gelegen in de staat Missouri, ging het er opnieuw warmpjes aan toe. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie, de rellen waren volgens waarnemers nog heel heviger dan die tijdens de zomermaanden. Ook in andere Amerikaanse steden ging het er warmpjes aan toe. De aanleiding van de rellen was dezelfde als tijdens de zomer: het doodschieten van een zwarte jongeman door een blanke politieagent. Deze werd vrijgesproken door een rechtbank, maar uiteindelijk was dat de inzet van het conflict niet. Er gaapt een diepe kloof tussen de Amerikaanse regering en de bevolking, kloof die alsmaar dieper dreigt te worden. Het verdwijnen van de middenstand in de Verenigde Staten speelt onmiskenbaar een rol in die rellen. De Amerikanen voelen maar al te goed aan dat hun overheid er niet meer in slaagt om een antwoord op de huidige problemen te verzinnen. En dat is geen typisch Amerikaans fenomeen, wel integendeel. Ook in Europa dreigt zich hetzelfde scenario te ontplooien.

Wat is de link tussen Ferguson en de Zuid-Europese periferie

De werkloosheidsgraad in de Zuid-Europese periferie stabiliseert op torenhoge niveaus, de kans is klein dat er op korte of middellange termijn een trendommekeer mag worden verwacht. Vooral in de landen die aan de rand van het bankroet hebben gebengeld, wordt de situatie steeds ernstiger, de hoge werkloosheid leidt in de periferie tot steeds meer ongelijkheid. Vooral in landen als Griekenland en in Cyprus zijn de kansen om in armoede weg te belanden bangelijk groot. Die kansen zijn bijvoorbeeld veel kleiner in België en de andere Noord-Europese landen. Maar Europa kan zich onmogelijk veroorloven dat steeds grotere delen van het continent in armoede wegzakken. De keuze op lange termijn is eigenlijk ook heel eenvoudig: ofwel wordt ons spaargeld aangeslagen om de schulden af te betalen ofwel zullen de straten  in vuur en vlam komen te staan. Europa heeft dringend behoefte aan een ingrijpend plan om én de schulden uit het verleden weg te werken én de groei te stimuleren. Een dergelijk plan kan alleen gefinancierd worden door een deel van de spaargelden aan te slaan. Het alternatief is weinig benijdenswaardig. Wat als we beelden zoals die uit Ferguson ook in onze straten te zien krijgen? Klik hier voor het Spaargeld Rapport