Bankaandelen waren in de jaren 2005, 2006 en 2007 ‘musthaves’ voor beleggers. Deze bankaandelen wisten gigantische rendementen te produceren. Helaas liep uiteindelijk het beursfeestje bij deze aandelen af met een gigantische kater. Het doek viel voor de financiële sector en dat kostte Lehman Brothers zelfs de kop. En de financiële crisis is nu nog steeds goed voelbaar.

De bankensector heeft het nog steeds erg moeilijk. Door de strengere regelgeving kunnen banken minder risico nemen. En door deze regels is het voor banken moeilijk om nog winsten te realiseren zoals die voor het uitbreken van de financiële crisis werden bereikt. Daarnaast lijden de Europese banken onder de historisch lage rentestand.

Weinig beleggers zijn geïnteresseerd in Europese bankaandelen

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Gavekal Data/Macrobond, is te zien dat de Eurozone Stoxx Banks Index nog steeds rond haar dieptepunten van 2009 beweegt. Elke opleving van de afgelopen jaren was slechts van korte duur.

Juist binnen de bankensector is het van cruciaal belang om het kaf van het koren te scheiden. Er zijn immers ook banken die de afgelopen jaren wel goede beurszaken wisten te doen. Wel is duidelijk geworden dat maar weinig beleggers vandaag de dag nog geïnteresseerd zijn in een belegging in de bankensector. Niet vreemd dus dat de Eurozone Stoxx Banks Index sterk achterblijft op de Eurozone Stoxx index.