Finland is het eerste land dat op grote schaal experimenteert met een basisinkomen. Iedere volwassen Fin zal maandelijks €800 krijgen. Dit komt neer op net geen € 10.000 per jaar. In de plaats daarvan worden wel alle sociale voordelen zoals werkloosheid, ziekte-uitkering en pensioen geschrapt.

Met een basisinkomen wil de Finse overheid haar werking efficiënter maken. Finland heeft een zeer complex en duur systeem van sociale voordelen. Heel de administratieve rompslomp zou kunnen vervangen worden door iedereen een basisinkomen te geven. Wanneer iedereen een belastingvrij basisinkomen van €800 per maand krijgt, wil dit zeggen dat degenen die gaan werken dat bovenop hun loon mogen behouden. Dit moet de inwoners voldoende koopkracht geven. Dit betekent anderzijds ook dat bij werkloosheid, ziekte of pensioen ze zelf het gemis aan inkomen moeten compenseren.

Basisinkomen: sociaal beleid van de toekomst?

De centrumrechtse Finse overheid werd begin dit jaar verkozen. 7 op de 10 Finnen staan dan ook achter het plan van de regering. De nieuwe structuur moet in 2016 verder uitgewerkt worden en zal in 2017 starten met een pilootproject waarbij een deel van de Finnen €550 per maand krijgt + nog enkele sociale voordelen. De Finse overheid publiceerde nog geen cijfers, maar naar schatting moet het basisinkomen ieder jaar tussen €40 en €50 miljard kosten. De rijkste Finnen zullen volgens de regering hun basisinkomen terugbetalen aan de overheid in de vorm van belastingen.

Het idee van een basisinkomen bestaat al veel langer dan vandaag, maar Finland is het eerste land dat concrete stappen onderneemt. Dit kan mogelijk het begin zijn van een nieuw sociaal beleid in Europa dat steeds meer geconfronteerd wordt met de gebreken van de oude welvaartstaat. Voorstanders verwachten dat de Finnen sneller aan het werk zullen gaan terwijl tegenstanders juist het tegenovergestelde effect verwachten. In Nederland leeft het idee van een basisinkomen ook al en in België stond ondernemer Roland Dûchatelet in het verleden al aan het roer van een politieke partij die streefde voor een basisinkomen. Het idee van een basisinkomen wint steeds meer aan kracht.