Dit jaar zijn de beursverschillen enorm groot. Als gevolg van de coronacrisis lijken beleggers te vluchten naar de ‘grote aandelen’. De vijf grootste beursgenoteerde bedrijven wisten dit jaar namelijk enorm goede beurszaken te doen. Vooralsnog lijken maar weinig beleggers in Small Cap aandelen geïnteresseerd te zijn. Maar, is het wel verstandig om deze categorie aandelen te negeren?

In tijden van economische voorspoed weten de beurzen meestal goede zaken te doen. Met name de Small Cap aandelen weten in dergelijke tijden in positieve zin op te vallen. Dat is overigens goed te verklaren, want meestal profiteren de ‘kleine aandelen’ relatief gezien het sterkst van stijgende beurskoersen.

Gaat het jaar 2000 zich herhalen?

In tijden van onrust op de financiële markten nemen beleggers vaak massaal afscheid van de ‘kleinere aandelen’. Ook dat is goed te verklaren, want in tijden van beurstegenspoed hebben deze aandelen moeite om het hoofd boven water te houden.

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van XTrends, is te zien dat er sinds het jaar 2007 al sprake is van een dalende trend bij de Russell 2000 / Nasdaq 100 ratio. Met andere woorden weten de techaandelen al 13 jaar lang een betere prestatie af te leveren dan de Small Cap aandelen.

Op de grafiek is echter ook te zien dat de ommekeer mogelijk nabij is. Deze ratio is inmiddels gedaald naar het laagste niveau sinds het jaar 2000. Dat jaar stond in het teken van het uiteen knappen van de internetzeepbel en deze grafiek waarschuwt voor een herhaling van dat doemscenario.

Breken er binnenkort 7 vette jaren aan voor de Small Cap sector?

Spotgoedkoop groeibedrijf … nu nog onder 10 dollar

Een vergeten technologiebedrijf met opwaarts potentieel van bijna 100%.

GRATIS TIP: Het goedkoopste aandeel onder 10 dollar