bigstock-Volatility-22607528

Wat is er erger dan een grote volatiliteit op de markten? Een gebrek aan volatiliteit op de markten, want daar wordt uiteindelijk niemand beter van. Een volatiele markt betekent dat er verschillende factoren inspelen op de markten. Naargelang van het moment zullen de positieve dan wel de negatieve factoren de overhand hebben. Het belang van een gezonde volatiliteit kan moeilijk onderschat worden. In volatiele markten spelen de fundamentele factoren een belangrijke rol en dat is eigenlijk een conditio sine qua non om als investeerder op beide oren te kunnen slapen. Want het zijn uiteindelijk die fundamentele factoren die een gezond evenwicht verklaren. Momenteel leven we in een situatie waarin de markten zich onderscheiden door een gebrek aan beweeglijkheid. Dit wil zeggen: de markten bewegen wel maar uitsluitend en alleen in één richting. De koersen kunnen blijkbaar alleen maar stijgen en dit kan bezwaarlijk een gezonde situatie genoemd worden.

De Fed heeft voor de lage volatiliteit gezorgd

Het gebrek aan volatiliteit blijkt overduidelijk uit de evolutie van de VIX, de index die algemeen beschouwd wordt als de barometer van de volatiliteit. De waarnemers van JP Morgan Chase waarschuwen voor een herhaling van wat er gebeurde in 2004-2007 toen er ook geen connectie meer was tussen het marktgebeuren en de koersevolutie. Dat is dus ook ditmaal het geval. Er mag gebeuren wat wil, de volatiliteit blijft bescheiden en lijkt door niets of niemand in beweging te brengen. Dit alles is natuurlijk het gevolg van de politiek van de centrale banken en dan natuurlijk meer bepaald van de Amerikaanse centrale bank. Die heeft met haar politiek van quantative easing het initiatief volledig naar zich toe getrokken en heeft nu een soort monopolie op de markt in handen. Het is de Fed die de koersen aanstuurt, niemand meer of niemand minder. Dat vertaalt zich onder andere in lage verhandelde volumes, want veel investeerders vertrouwen het zaakje niet langer. Wilt u weten hoe u rendement kunt boeken? Klik hier