europa Een onderzoek van EPFR Global Data maakt duidelijk dat de meeste beleggers op dit moment liever een investering in Europese aandelen doen, dan in Amerikaanse. En volgens Bloomberg is dit voor een groot deel te verklaren uit het feit dat de Europese centrale bank op dit moment bezig is met haar kwantitatieve verruiming. Omdat deze verruiming in Amerika zoveel goeds heeft gebracht, is het daarom niet vreemd dat beleggers nu richting Europa gaan.

Europese aandelen zijn aantrekkelijk

europa-vs

Op de grafiek hierboven kunnen we zien dat sinds het begin van 2015 het geld voornamelijk stroomt richting Europese aandelen. Daarnaast kunnen we zien dat het meeste geld uit de Amerikaanse aandelen verdwijnt. Bloomberg verwacht dat ook volgend jaar deze trend zal standhouden.

europa-vs-2

Op de tweede grafiek kunnen we zien dat de instroom van geld richting Europese aandelen op dit moment is aangekomen op het niveau van voor het uitbreken van de crisis. Opnieuw is te zien dat vooral de laatste maanden de instroom richting Europese aandelen in een stroomversnelling is geraakt. Bloomberg verwacht dat deze gebeurtenis vroeg of laat effect zal gaan hebben op de Europese beurskoersen.

>> In 10 gratis stappen maken wij van u een BEURSMILJONAIR <<