Energiemarkt De energiemarkt staat voor een gigantisch kantelpunt. Steenkool lijkt ten dode opgeschreven en olie blijft onaantastbaar als de meest gebruikte energiebron. Maar achter olie barst een gevecht los tussen aardgas, zonne-energie, windenergie en batterijen. Olie gaat het afgelopen jaar door een diep dal, maar dit is een typisch boom en bust verhaal. De olieprijs zal op langere termijn niet rond $40 blijven. De olie-industrie is zo machtig dat het nog lange tijd de belangrijkste energiebron op aarde zal blijven. Maar achter olie ontstaan verschillende energiebronnen die vechten voor politieke aandacht, subsidies en financiering.

Energiebronnen van de toekomst

Steenkool Het tijdperk van steenkool lijkt stilaan definitief voorbij. De aloude grondstof wordt nog veel gebruikt, maar de vervuiling die deze grondstof met zich meebrengt, maakt het allerminst populair. Banken weigeren om nog geld te ontlenen voor nieuwe projecten met steenkool. Steenkool is een uitstervende energiebron. Steenkool zag dit jaar zijn grootste daling in consumptie ooit. Nucleaire energie Naast steenkool lijkt nucleaire energie de andere energiebron te zijn waar weinig beweging in zit. De lage vervuiling weegt sinds het drama in Fukushima niet meer op tegenover het potentiële gevaar. Aardgas Aardgas is de killer geweest van steenkool en kent al verschillende jaren een sterke opmars. De schalierevolutie in de Verenigde Staten bracht niet alleen veel olie op, maar ook aardgas. Door het overvloedige schaliegas heeft de wereld nog voldoende LNG minstens tot 2020. Hernieuwbare energie Naast aardgas zijn er ook de hernieuwbare energiebronnen. Hernieuwbare energie ontwikkelde zich veel verder dan een alternatieve energiebron. Zonne-energie is even competitief dan fossiele brandstoffen. De globale vraag naar zonne-energie bereikte dit jaar een nieuw hoogtepunt. Windenergie is in Duitsland zelfs goedkoper geworden dan steenkool. Het voordeel van hernieuwbare energie is dat het voorstanders heeft binnen en buiten een regering. Olie Olie blijft zoals gezegd de meest belangrijke energiebron. Opvallend genoeg wordt olie gebruikt voor auto’s, schepen, vliegtuigen, … maar niet om elektriciteit op te weken zoals bij de andere energiebronnen. De heerschappij van olie zal daarom nog lang duren. De grote uitdaging voor olie zal de omschakeling van fossiele brandstoffen naar andere brandstoffen worden bij de auto’s zoals die van Tesla. Maar dat is een uitdaging die nog ver in de toekomst ligt. Alles over beleggen in grondstoffen leest u hier >>>