High-Yield-Bonds De inflatieverwachtingen waarmee Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) of inflatiegebonden overheidsobligaties vandaag rekening houden, zitten er volgens Goldman Sachs volkomen naast. TIPS-obligaties houden voor de komende 10 jaar rekening met een jaarlijkse inflatie van slecht 1,5%. Dit wordt bekomen door het rendement op gewone Treasuries van het rendement van TIPS met dezelfde looptijd af te trekken, de zogenaamde breakeven inflatie (zie grafiek hieronder). Dit betekent volgens Elad Pastan van de zakenbank dat ‘de inflatie jaarlijks flink onder de doelstelling van de Fed zal uitkomen’. En daar gaat hij totaal niet mee akkoord. breakeven1 TIPS zijn obligaties gelinkt aan de inflatie, die ook wel als ge├»ndexeerde of inflatiegebonden obligaties worden aangeduid. Belangrijkste kenmerk is dat de hoofdsom en coupons worden aangepast aan de inflatie. Deze worden opgetrokken als de inflatie stijgt, en neerwaarts aangepast als de inflatie daalt. Niet onbelangrijk is dat de hoofdsom niet onder de uitgifteprijs kan zakken en dat coupons niet negatief kunnen zijn. De Amerikaanse inflatie zal volgens Pastan veel hoger uitkomen dan dat.’We gaan ervan uit dat de consumentenprijzen in 2016 met 1,3% zullen toenemen en reeds met 2,4% in 2017. Flink boven het cijfer dat TIPS vandaag incalculeren. ‘We gaan er trouwens net als TIPS vanuit dat er in 2016 noch in 2017 deflatie komt.’

Waarom zo laag?

Pashtan ziet vandaag drie redenen waarom TIPS zo laag noteren. Ten eerste is er een daling van de liquiditeit en dat weegt op de prijszetting. Ten tweede is er nauwelijks nog ruimte voor een daling van de inflatie. Ten derde is er een correlatie met de lage olieprijzen. Hoe lager de olieprijs zakt, hoe verder de inflatieverwachtingen terugvallen. Wie vandaag rekent op een hoger dan verwachte inflatie in de VS, kan met TIPS vandaag een uitstekende zaak doen. Daarvoor moet de inflatie de komende jaren enkel boven de 1,5% uitkomen.

>> In 10 stappen maken wij van u een BEURSMILJONAIR <<