goldilocks Goldman Sachs publiceerde onlangs The US Economy in 2013-2016: Moving Over the Hump, waarin senior economist Jan Hatzius zijn visie over de Amerikaanse economie voor volgend jaar ontplooide. Volgens Hatzius zal 2013 het laatste jaar wordt dat de economie een sub-trend groei te zien zal geven. In 2014 zal die economie met meer dan 3 % groeien. Dat is geen spectaculair groeitempo, maar toch veel beter dan wat we tot dusver te zien hebben gekregen. Sinds het begin van de opleving in 2009 is de U.S. economie telkens aan een trager tempo gegroeid. 2014 kan dus het jaar worden van de grote stap voorwaarts. Privésector kan anderhalf procent toevoegen aan groei De vooruitzichten na 2014 zien er zelfs nog beter uit. De Amerikaanse economie zal dan profiteren van een re-leveraging in de privésector, de inwoners van het land zullen opnieuw minder sparen en meer uitgeven. Die trend kan al vanaf de 2de helft van volgend jaar duidelijk worden. Mooi meegenomen is het herstel van de markt voor onroerend goed (d.w.z. hogere huizenprijzen) en de bedrijven gaan een groter deel van hun cash flow investeren. Het zal toch vooral de privé-sector die de impuls zal moeten geven, deze zou anderhalf procent toevoegen aan de groei. >>> Profiteer van de Beursrally met onze Beurstip: KLIK HIER