gold-coins-by-myklroventine Goud heeft weer een wat moeilijkere periode achter de rug waarbij telkens hetzelfde scenario opduikt als we al in de twee vorige maanden hebben gezien. Op een bepaald moment worden grote verkooporders geplaatst waarbij het volslagen onduidelijk is uit welke hoek die komen Het resultaat is steeds hetzelfde: de handel op de Comex moet gedurende korte tijd stilgezet worden om de markt de tijd te gunnen die verkooporders door te slikken. Telkens opnieuw wordt de goudprijs zo een stukje lager gezet. Precies alsof iemand ten koste van alles wil beletten dat het goud kan stijgen. Er doen veel theorieën de ronde over wat er mogelijk aan de hand kan zijn, maar uiteindelijk weet niemand het juiste antwoord. Soms wordt gezegd dat er geheime afspraken zijn gemaakt tussen China en de VS Eerstgenoemde blijft Treasuries kopen, maar zou in ruil het recht hebben om op goedkope niveaus het edelmetaal in te slaan. Waar of niet waar? Wie zal het zeggen?

Goud: Jeffrey Currie van Goldman Sachs ziet het niet meer zitten

Jeffrey Currie van Goldman Sachs ziet het niet meer zitten met goud. Currie, momenteel één van de bekendste goudanalisten, heeft zijn voorspellingen voor de goudprijs naar beneden aangepast. Verwacht hij dat bovenstaand scenario nog wel vaker zal opduiken? Mogelijk wel. In ieder geval denkt Currie dat de goudprijs in de loop van 2014 kan afzakken naar $1,050 wat vanaf de huidige prijsniveaus neerkomt op een verdere knieval van ongeveer 15 procent. Het zal duidelijk zijn dat goud in de deze omstandigheden geen schijn van kans krijgt. Moeten we daarom goud helemaal afschrijven? Verre van: integendeel zelfs, ooit zal het uur van goud opnieuw komen. Dat uur zal bovendien sneller dan verwacht aanbreken want de centrale banken zijn een ravage op de markten aan het aanrichten die maar moeilijk hersteld kan worden. Op dat ogenblik zullen beleggers de waarde van goud herontdekken en hals over kop het schaarse edelmetaal trachten in te slaan. Contrair ingestelde beleggers weten genoeg: kopen doet u van bleke neusjes en die zien we momenteel alom op de GOUDMARKT. Meer weten over investeren in goud? Download dan hier onze GRATIS GOUDGIDS