goud startblokken Een tamelijk prikkelende stelling: wat doet goud op het moment dat de Federal Reserve zich gedwongen ziet het tempo van geld bijdrukken weer óp te voeren in plaats van te verminderen? Van Janet Yellen, die recent Ben Bernanke opvolgde aan het hoofd van de Amerikaanse centrale bank, wordt verwacht dat ze de monetaire politiek zoals die door haar voorganger werd gevoerd zal voortzetten. Dat betekent dus dat de Fed zal blijven taperen. Tot zover de verwachting die de meeste waarnemers koesteren. Peter Schiff, CEO van Euro Pacific Capital, is echter een heel andere mening toegedaan. Die mening staat bovendien haaks op die van de meerderheid, want Schiff gelooft dat Yellen snel op haar schreden zal moeten terugkeren. ***Het GOUD & ZILVER Rapport bevat tal van concrete aanbevelingen van kansrijke beleggingen: makkelijk verhandelbare goudmijnaandelen bijvoorbeeld*** Meer zelfs, Yellen zal opnieuw naar het wapen van het quantitative easing programma moeten grijpen wanneer ze zal geconfronteerd wordt met het gegeven dat de Amerikaanse economie het niet kan stellen zonder steunmaatregelen. In dat geval zal het quantitative easing programma snel hervat moeten worden.

Goud: een verbluffende hausse

Schiff maakt zich zelfs sterk dat Yellen nog meer en nog sneller geld zal drukken dan Bernanke heeft gedaan, om nog maar te zwijgen van diens voorganger Alan Greenspan. In dat geval zullen de meeste beleggers compléét op het verkeerde been worden gezet. Ze waren er namelijk van uitgegaan dat het inflatiegevaar van de aardbol verdwenen was. Maar een nieuwe golf van uitbundige geldcreatie zal ‘Mr. Inflatie’ zonder enige twijfel in zijn volle glorie doen terugkeren. Wat Yellen in dat geval te doen staat, moet nog afgewacht worden. Maar wat Schiff wel met zekerheid weet is dat de goudprijs op dat moment alle remmen zal losgooien. We zullen een verbluffende hausse-fase bij goud meemaken, een gebeurtenis die tot dusver haar gelijke in de geschiedenis van de markten niet heeft gekend. Een koersdoel voor goud geeft Schiff niet, maar het staat buiten enige kijf dat de toekomstige niveaus voor goud vér boven de huidige koers zal komen te liggen.