renteverhoging

Een grafiek met 68 blauwe stippen. De stippen vertegenwoordigen de prognoses van Fed-ambtenaren voor wat betreft het belangrijkste rentetarief en hoe zich dat in de komende 3 jaar zal ontwikkelen. Tijdens de bijeenkomst van de Federal Reserve van vorige week, benadrukte Yellen nog maar eens even dat het beleid van de Fed nog een geruime tijd ruim zal blijven, ook nadat de Fed de rente voor het eerst in bijna een decennium verhoogt.

di fed dot plot

Koersen van aandelen schoten omhoog nadat de zogenaamde ‘dot plot’ aantoonde dat Fed-officials slechts 1 renteverhoging voorzien voor dit jaar, in plaats van 2 of meer, en uitgaan van een langzame verhoging daarna. Sommige observanten, waaronder Jan Hatzius van Goldman Sachs, gaan ervan uit dat Yellen zich bevindt in de groep die voor 2015 ook uitgaat van slechts 1 renteverhoging. Overigens zijn alle voorspellingen anoniem en gaan de officials er gemiddeld van uit dat er dit jaar 2 renteverhogingen plaatsvinden. De grafiek is sinds maart belangrijker geworden, nadat de Fed zijn stelling om de rentes voorlopig laag te houden, losliet. De stippen in de grafiek geven ons nu een kijkje in de waarschijnlijke timing van de eerste renteverhoging in de Verenigde Staten sinds 2006 en het tempo waarin verdere rentestijgingen waarschijnlijk zullen plaatsvinden.

Verwachtingen rondom rente

‘De stippen vormen een soort leidraad’, zei Roberto Perli, voormalig lid van de Fed, die nu werkzaam is bij Cornerstone Macro. ‘Het is de beste manier om te zeggen wat verschillende mensen denken.’ Dat Yellen nu de nadruk legt op de dot plot, is een groot verschil met de stelling die zij innam tijdens haar eerste persconferentie als Fed-voorzitter in maart 2014, toen ze verslaggevers vertelde dat men niet moet kijken naar de dot plot als de belangrijkste manier die de commissie gebruikt om tegenover het grote publiek te spreken over het beleid. Meer weten over belangrijke ontwikkelingen van dit jaar? Lees er meer over