vietnamese vastgoedmarkt

Er is in de afgelopen maanden veel gezegd en geschreven over de problemen waarmee veel groeilanden kampen. Zo leiden de dure dollar, ingestorte commodity-prijzen en hoge bedrijfsschulden tot lagere groei of zelfs een recessie. Uitzondering op deze regel is Vietnam. Het Zuidoost-Aziatische land is één van de snelst groeiende economieën ter wereld, dankzij de almaar groeiende binnenlandse consumptie. De media stonden afgelopen maanden vol met artikelen waarin werd geschreven over het slechte jaar van landen als Brazilië, Nigeria en Rusland. Een kenmerk van deze economieën is dat ze nog altijd in grote mate afhankelijk zijn van de grondstoffenexport. Als de commodity-prijzen kelderen, dan heeft dat onherroepelijk een negatief effect op de economische groei. Die regel geldt echter niet voor Vietnam. In het communistische land bloeit de economie als voor de kredietcrisis, dankzij de consumptiehonger van de bevolking. Maar dat is niet de enige reden. Ook de enorme instroom aan buitenlandse investeringen leidde ertoe dat Vietnam na India in 2015 de hoogste groei in de wereld bewerkstelligde.

-1x-1

Economen verwachten dat Vietnam ook in 2016 fors zal groeien, met 6,7 procent. Zo ook Trinh Nguyen, econoom bij Natixis: “In een wereld waarin groei via export beperkt is, staat of valt het economische succes bij de vraag van naar producten van de eigen bevolking. De mensen in Vietnam worden steeds optimistischer. Zowel op regionaal als mondiaal niveau zal Vietnam een positieve uitschieter zijn in 2016.”

Nieuwe leider Vietnam

De duur van het huidige succes zal mede afhangen van de besluiten die Vietnam deze week neemt. De Communistische Partij staat op het punt om een nieuwe leider te kiezen, die ook het sociaal-economische plan voor 2016-2020 uiteen moet zetten. De persoon die tot leider wordt gekozen, zal de moeilijke taak op zich moeten nemen om fouten uit het verleden te vermijden. Zo zullen voorkeursbehandelingen voor staatsbedrijven drastisch moeten afnemen. Daarnaast moeten er minder slechte leningen worden verstrekt, zodat banken een gezondere balans krijgen.

-1x-1-2

“Vietnam staat er heel goed voor. Het land zal ongetwijfeld goede prestaties boeken in 2016,” zo schrijven economen van Australia & New Zealand Banking Group in een rapport aan beleggers. “Desalniettemin zijn de vooruitzichten voor de lange termijn nog onzeker. Deze worden voor een groot deel bepaald door de besluiten die begin 2016 door de Communistische Partij worden genomen.”

>> Schrijf u in op de gratis nieuwsbrief van Slim Beleggen <<