chipsector 10 jaar geleden is een hele poos. Een sector die 10 jaar geleden nog ‘hot’ was, kan vandaag helemaal achterhaald. Dat is bij voorbeeld het geval met de sector van de semiconductoren. 10 jaar geleden profiteerde de verkopers van chips van een boom in de komst van nieuwe producten. Momenteel draait alles om smartphones en tablets en dat is een evolutie die nadelig is gebleken voor de verkopers van semiconductoren. De verkopen van smartphone chips kannibaliseren de verkopen van computer chips. Bovendien is er ook een krimp merkbaar op de meeste andere consumentensegmenten. Nog maar matige groei mogelijk Het groeitempo voor de sector halfgeleiders is onhoudbaar hoog, zo leert ons de lectuur van een rapport dat door Barclays opgesteld werden. Over de afgelopen 20 jaar groeide de sector van de semiconductoren met gemiddeld 7 tot 8 percent op jaarbasis. Barclays rekent op een toekomstige groei met slechts enkele percenten, in het ergste geval kan de groei zelfs helemaal wegvallen. In dit negatieve scenario zou natuurlijk verandering in komen wanneer er een nieuwe consumenten “killer category” aan de horizon zou opduiken. >>> Profiteer van onze nieuwe 3D Printer Kooptip: KLIK HIER