De Europese economie weet van geen ophouden en de vooruitzichten zijn bijzonder positief. Er zijn verschillende factoren die de Europese economie op weg helpen naar meer groei. De binnenlandse vraag is toegenomen, de maatregelen van de ECB doen hun werk en de sterke wereldeconomie geeft dat tikkeltje extra. Schroders past de groeiprognose alvast aan.

Azad Zangana, Europees econoom bij de Britse multinational Schroders, is behoorlijk positief over de vooruitzichten van de Europese economie. Hij verwacht een groei van 2,6 procent dit jaar en 2,2 procent volgend jaar. Dat is een opwaartse bijstelling van respectievelijk 2,3 en 1,9 procent.

De reden voor zijn optimisme heeft te maken met twee belangrijke factoren, zowel intern als extern. Enerzijds zien we dat de werkelijke bedrijfsresultaten in Europa beter zijn dan de officiële cijfers. Daarenboven is er een versnelling merkbaar de afgelopen maanden. Afgaand op deze positieve gegevens, zal de Europese economie sowieso iets beter scoren dan eerst werd gedacht.

Anderzijds is er ook goed nieuws te melden aan de overkant van de plas. In de Verenigde Staten van Amerika zien we ook dat de economie aan een versnelling bezig is. Indirect betekent dit dat er vanuit de V.S.A. meer vraag zal zijn naar Europese goederen en diensten, wat de export ten goede komt.

Europese Centrale Bank

Het is nu nog maar de vraag wat de Europese Centrale Bank gaat doen. Moet het beleid stilaan afgebouwd worden en nog een tijdje ‘ruimer’ blijven of wordt het tijd om in te binden en terug te keren naar een normaal beleid? Het inflatiecijfer blijft hier één van de belangrijkste peilers.

Men verwacht dat het inflatiecijfer voor dit jaar ‘amper’ 1,2 procent gaat zijn, wat ver onder de doelstelling van 2 procent ligt. Zangana verwacht wel dat het cijfer volgend jaar zal stijgen vanwege een hogere kerninflatie als de reservecapaciteit in de economie op zijn einde begint te lopen.

Met als gevolg dat de beleidsmakers de ‘quantitave easing’, oftewel de versoepelende maatregelen en het opkoopprogramma, zullen stopzetten. Hij verwacht dat het opkopen van staatsobligaties in september al wordt beëindigd. In 2019 wordt het nog drastischer. Zangana verwacht dat de Europese Centrale Bank de rente drie keer zal verhogen om terug boven nul uit te komen.

Bronnen: Analist

Foto: Pxhere