Klimaatverandering Parijs COP21

De klimaatconferentie in Parijs zit erop. Er is een verdrag getekend door meer dan 190 landen, waarin is afgesproken om samen de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voor beleggers biedt deze overeenkomst kansen. Het is nu zaak om in te spelen op de winnaars van morgen. Maar wie zijn nu precies de winnaars en verliezers van COP21?

Het akkoord van Parijs is de belangrijkste klimaatovereenkomst sinds het verdrag van Kyoto uit 1997. De betrokken landen zullen na 5 jaar weer bijeenkomen om te evalueren welke doelstellingen wel en niet gehaald zijn. Ook zullen ambities wellicht worden aangescherpt.

“Als grote speler in de energie-industrie merken wij natuurlijk de consequenties van deze overeenkomst,” zo reageert Patrick Pouyanne, topman van Franse oliegigant Total SA, op COP21. Maar een optimist ziet in iedere uitdaging een kans. En ik ben een optimist.”

Meer investeringen in hernieuwbare energie

De VN schat in dat er meer dan 1 biljoen dollar per jaar extra moet worden geïnvesteerd, teneinde de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken.

De deal zal waarschijnlijk investeringen in hernieuwbare energie en elektrische voertuigen versnellen; zeker wanneer meer landen in de toekomst een Co2-belasting zullen invoeren.

1200x-1

“Dit betekent dat bedrijven die een bedreiging vormen voor een wereld met weinig Co2 uitstoot, snel en drastisch hun focus moeten veranderen,” zo stelt Lyndon Rive, topman van SolarCity. “Oliemaatschappijen zullen er alles aan doen om hun bestaan te verdedigen, maar uiteindelijk zullen hun business modellen niet meer levensvatbaar zijn.”

Dat betekent overigens niet dat oliebedrijven op korte termijn zullen verdwijnen. Volgens een schatting van het Internationaal Energie Agentschap (IEA), zullen fossiele brandstoffen in 2030 nog altijd meer dan 75 procent van de energievraag bedienen.

Aardgasverbruik zal fors toenemen

Maar er zijn wel grote verschillen tussen die brandstoffen. Zo stagneert het verbruik van steenkool en groeit olie in beperkte mate. Het verbruik van aardgas zal echter flink toenemen.

“Gas is één van de interessantste beleggingen op korte tot middellange termijn,” zo stelt Helge Lund, topman van de Britse BG Group, tegenover Bloomberg. Een wereld zonder fossiele brandstoffen is ver uit het bereik van een realistische planningshorizon. En dat biedt volop kansen voor ons bedrijf.”

<<< Deze kleine sector belooft een industriële revolutie >>>