beurs graadmeter negatief

Nouriel Roubini, chairman en mede oprichter van Roubini Global Economics LLC, heeft een goede neus om op het juiste moment de juiste zaken te komen vertellen. Hij analyseerde nauwkeurig de uitslag van de Europese verkiezingen van 25 mei en kwam tot een opzienbarende conclusie. Die uitslag doet toch wel wat wenkbrauwen fronsen. In de onmiddellijke schok veroorzaakt door de globale financiële crisis van 2008 slaagden onze regeringen er met behulp van de centrale banken in dat de Great Recession zou overslaan in een Great Depression. Dat gebeurde noodzakelijkerwijs met paardenmiddelen, want de klap was hard aangekomen. In een volgende fase werd gekozen voor strenge maatregelen en voor maatregelen die vooral op het eigen binnenland gericht waren. De currency wars mogen volgens Roubini onder de ongewenste neveneffecten van de globale financiële crisis van 2008 beschouwd worden. Die currency wars gaan overigens nog altijd verder.

Nationalisme is een grote bedreiging

Tevens heeft zich de weerbots van de globalisering laten voelen. Het verzet tegen een vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal, werk, technologie, etc. is stapsgewijs toegenomen maar leek in de afgelopen maanden aan te zwellen tot een heuse vloedgolf. Die dreigt steeds groteskere vormen aan te nemen in de vorm van nationalisme. Nationalisme vormt ook een grote bedreiging voor de markten, want met nationalisme gaan trade barriers, het afschermen van de eigen belangen, afkeer van vreemde investeringen, het geven van de voorkeur aan binnenlandse bedrijven en werkkrachten en anti migratie maatregelen gepaard. Deze evolutie valt nog moeilijk te stoppen. Van globalisme dreigt volgens Roubini de slinger naar de andere kant over te slaan. Naar nationalisme dus maar dan een nationalisme dat gepaard gaat met allerlei uitwassen zoals racisme en anti-semitisme Dit wordt met een militair sausje overgoten en in een dergelijke omgeving kan een investeerder niets anders dan zich onwennig voelen. Voorkom fouten op de beurs door middel van onze tips – Download de BEURSBIJBEL