547344-16cfc67a1a695fdc6d1c5cd39fb08e8f-fp-2c763aaa880f65d9088f4fe2e1c5307d De Grote Recessie is echt voorbij, maar veel Amerikanen aarzelen nog tot op de dag van vandaag om dat te erkennen. Het is nog altijd veel ‘wait and see‘ aan de consumentenkant. In de VS spreekt men over de afgelopen moeilijke jaren als The Great Recession, De Grote Recessie, duidelijk refererend aan de depressiejaren ’30 (The Great Depression). Het wordt eens temeer duidelijk dat de crisis van de afgelopen jaren ongekend diepe wonden heeft geslagen in de psyche van veel consumenten, en dus ook bij veel beleggers in dat verband. Zó diep, dat veel Amerikaanse consumenten tot op de dag van vandaag twijfelen aan het overduidelijke herstel wat de Amerikaanse economie heeft laten zien. Laten we wel wezen: de groei van het BBP met 4,1 procent over Q3 spreekt toch boekdelen. En toch zit het tussen de oortjes nog steeds niet helemaal lekker.

De Grote Recessie: zes jaar na dato

Het is inmiddels zes jaar geleden dat in de VS de crisis toesloeg. Nadien is er wel het een en ander veranderd, ten goede. Sterker nog, de Amerikaanse economie komt echt op stoom en er zijn geen signalen die duiden op een omslag in 2014. Toch wil de gemiddelde Amerikaan meer: een (sterk) lagere werkloosheid bijvoorbeeld, of structureel hogere lonen. En zolang dat niet gebeurt, blijft de Amerikaanse economie op ene lager groeiplan dan in het verleden het geval was na een recessie. De Amerikaanse consument zit daarmee effectief zichzelf in de weg. Fed voorzitter Bernanke liet vorige week nog weten dat ‘de Amerikaanse economie steeds verder verbetert, maar nog steeds een lange weg heeft af te leggen alvorens het als normaal te betitelen.’ De Fed beschouwt de economie in ieder geval sterk genoeg om voorzichtigjes met de afbouw van haar omstreden quantitative easing III te starten volgende maand. De arbeidsmarkt is duidelijk verbeterd met een (officieel) werkloosheidspercentage van 7 procent. De huizenmarkt zit weer stevig in de lift: slechte leningen zijn inmiddels veelal afgeboekt. De automarkt boomt als bijna nooit tevoren. Allemaal sterke signalen dat de veerkracht van de Amerikaanse economie ook ditmaal ongebroken is.

MKB blijft achter

Een deel van de thans nog steeds zichtbare aarzeling bij de gemiddelde Amerikaan hangt onder meer samen met het Amerikaanse Midden -en Klein Bedrijf (MKB). Het leeuwendeel van de banengroei moet daar vandaan komen, en dat blijft vooralsnog achterwege. Het zijn vooral de grote multinationals die het weer aandurven werknemers aan te nemen, met dank aan de lage interest lasten en voorde exportgerichte bedrijven met dank aan de gunstige wisselkoersverhouding, vooral ten opzichte van de euro. Voor miljoenen Amerikanen is De Grote Recessie simpelweg nooit geëindigd: ontmoedigd door een gebrek aan banen hebben veel Amerikanen de zoektocht naar een betaalde job opgegeven en tellen daardoor dus ook niet meer mee in de werkloosheidsstatistieken. Een deel valt dus buiten de boot en dat weegt mee op de perceptie met betrekking tot het einde van De Grote Recessie. Gesprekken met retailers in de VS maken duidelijk dat veel Amerikanen niet langer bereid zijn grote aankopen te doen in het vertrouwen ‘dat het wel goed komt.’ De mentaliteit is volgens bijvoorbeeld Adam Aronson, directeur van video monitoring systemen, meer ene kwestie van ‘bewijs eerst maar dat de economie daadwerkelijk verbetert.’ Welnu, de macro economische cijfers laten daadwerkelijk een verbetering zien, ook al is de huizenmarkt nog niet terug op het pre – 2006 niveau in veel Amerikaanse staten en ook al is de banenmarkt nog niet in topconditie. Wil de economie echter meer vaart maken, dan zullen Amerikaanse consumenten hun schroom moeten laten varen en weer durven vertrouwen op een betere toekomst. Mocht het, bijvoorbeeld in 2014, zo ver komen, dan valt er nog een aardige inhaalslag te maken en kan de economie duidelijk nog één of twee verzetjes hoger gaan draaien. Beleggers op zoek naar kansrijke groei aandelen hebben veel te zoeken bij het Slim Beleggen TECHNOLOGIE Rapport. Slim Beleggen - Technologie Rapport 2013 - 108 procent