Warren Buffett

Wat hebben Warren Buffett en de Chinezen met elkaar gemeen? Het lijkt een domme vraag maar is dat helemaal niet. Het belangrijkste gemeenschappelijk punt tussen beiden is hun voorkeur voor harde assets. Jim Rickards, auteur van de door The New York Times uitgeroepen bestseller Currency Wars, is daar pertinent zeker van. Volgens Rickards is geld een overgangsvorm en is welvaart iets dat blijvend gemaakt moet worden. Maar volgens Rickards laten veel mensen zich in de doeken doen: voor hen zijn geld en welvaart synoniem. En dat is zeker niet het geval en dan nog in veel mindere mate in de wereld waarin we nu leven. Wat is nu het verband met Warren Buffett en welvaart? Hij kocht in de afgelopen jaren tastbare zaken met een zekere waarde. Zijn aankoop van de Burlington Northern en Santa Fe Railroad spoorweglijnen moet tegen die achtergrond bekeken worden. Hij kocht geen aandelen van deze mijnen, hij kocht ze zelf.

Warren Buffett houdt van harde activa

Spoorwegmijnen zijn vaste activa van de puurste soort, het gaat om sporen, rollend materieel zoals locomotieven en wagens, seinpalen en alles wat verder nog hoort bij de uitbating van een spoorwegennet. Wanneer het geld waardeloos zou worden heeft dit alles nog wel een waarde. Bovendien kunnen de treinen dan blijven rollen. De Chinezen begrijpen die voorkeur voor harde activa en kopen bijvoorbeeld op grote schaal goud. Ze beseffen maar al te goed dat ze op grote voorraad Amerikaanse staatsobligaties zitten die in dollars zijn uitgedrukt en de koers van de dollar kan in waarde dalen wanneer de investeerders begrijpen dat de Fed de waarde van de dollar systematisch heeft ondermijnd. Maar er zou wel eens meer aan de hand kunnen zijn. We vangen regelmatig geruchten op over een nieuw economisch systeem dat in de maak zou kunnen zijn en waarin opnieuw een belangrijke plaats zou kunnen zijn weggelegd voor goud. In een dergelijk systeem kan de goudprijs door het plafond vliegen. Lees in het Goud en Zilver Rapport welke functie er voor goud kan weggelegd zijn in een nieuw financieel systeem