splash070416_560 Het gemiddelde hedge fund heeft dit jaar een rendement behaald van 8,2 procent. Een aardige plus, maar tevens het derde jaar op rij dat de hedge funds fors underperformen. Hedge funds hebben gemiddeld genomen dit jaar een plus gescoord van 8,2 procent en dat staat in schril contrast met de 21 procent stijging van de MSCI World index voor aandelen. Nu betreft dit het overall plaatje van de hedge fund industrie en die is groot er divers. De vergelijking met de MSCI World index voor aandelen zal vaak geen relevante benchmark zijn. Daarnaast zijn er uiteraard tal van hedge funds die het even goed, of wél beter hebben gedaan. En ook geldt er zoiets, waar beleggers vaak veel minder oog voor hebben, als risico. Veel hedge funds dekken hun long posities (deels) in met short posities elders. En daarmee is in ieder geval een deel van de underperformance verklaard: de meeste short posities hebben in de voortdenderende bull market rendement gekost. Oftewel: er vallen tal van nuanceringen aan te brengen bij de underperformance van de hedge fund industrie. Echter, dit is nu wel het derde jaar op rij dat de hedge funds overall de markt underperformen. En dat doet toch pijn. Temeer daar hiermee de gifbeker nog niet leeg is: ook op vijfjaars basis kunnen ‘The Masters of the Universe‘ de markt niet bijbenen.

Hedge funds: underperformance structureel?

Dat hedge funds in een sterke bull market enige underperformance laten zien, is met de (short) hedge strategie in het achterhoofd, niet vreemd. Wie echter naar de (overall) cijfers van de afgelopen vijf jaar kijkt, ziet óók een underperformance. Hedge funds behaalden sinds 2009 een (gemiddeld) totaalrendement van 39,6 procent. Een investering in een aandelenfonds (mondiaal volgend) leverde over dezelfde periode een rendement op van 75 procent. En daar zitten slechte beursjaren bij. Hoe legt de hedge fund industrie dat uit aan zijn beleggers? En hoe lang kunnen hedge funds de relatieve hoge kosten structuur blijven verdedigen, die deels ook bijdragen aan het performance probleem. Vooralsnog lijkt dat echter wel te lukken: de instroom van kapitaal in hedge funds bedroeg volgens cijfers van eVestment t/m november $71 mrd. De veelal professionele klanten van hedge funds gaan er vooralsnog vanuit dat als de financiële markten kantelen, hun kapitaal dankzij de actieve hedging beter beschermd is tegen beurs onheil. Beleggers op zoek naar OUTPERFORMANCE zouden toch eens naar het Slim Beleggen TECHNOLOGIE Rapport moeten kijken. Slim Beleggen - Technologie Rapport 2013 - 108 procent