rente

De Amerikaanse centrale bank heeft een politiek gevoerd waarbij de rente jarenlang in de buurt van het nulpunt werd gehouden. Goedkoop geld was noodzakelijk om de economie te laten herstellen, maar toch kon dat doel niet bereikt worden. Daarom lanceerde de Fed ook haar programma van quantative easing. Maar alles heeft zijn grenzen en het zal duidelijk zijn dat de centrale bank de rente niet voor eeuwig en 3 dagen op 0% kan laten staan. Ooit moet het komen tot een normalisering van de rentetarieven. Met als dwingende voorwaarde uiteraard dat de economie op dat punt natuurlijk weer op eigen benen kan staan. Met een economie die omvalt is niemand gebaat. Een klimaat van stijgende rentevoeten wordt natuurlijk een omgeving waaraan de investeerders zich zullen moeten aanpassen. Want in een omgeving van hogere rentevoeten voelt de beurs zich niet bepaald als een vis in het water. We mogen het waarschijnlijk zelfs nog wat straffer uitdrukken: hogere rentevoeten en de beurs gedragen zich als water en vuur.

Het verhogen van de rente kan veel schade aanrichten

Maar eigenlijk geldt hetzelfde voor de obligatiekoersen. Een stijging van de rente op lange termijn, meer bepaald die op de benchmark 10-year Treasury bond, gaat onvermijdelijk gepaard met een daling van de obligatiekoersen. De bewegingen in die obligatiekoersen kunnen veel grotere zijn dan door de meeste investeerders wordt vermoed. Tussen mei en december steeg de rente op die benchmark 10-year Treasury bond fors, er was zelfs sprake van een bijna verdubbeling. Het dieptepunt van 1.6 procent werd in de lente opgetekend terwijl vlak na Kerstmis even werd getipt aan het niveau van 3 procent. Op dat moment brak er een lichte vorm van paniek uit op de obligatiemarkten. Een fonds dat in staatsobligaties belegt zoals TLT Fund zag zijn koers over dezelfde periode met 17 procent dalen. Een stijging van de rente kan dus een behoorlijke ravage aanrichten op de obligatiemarkten. De boodschap weerklinkt dan ook luid en duidlijk: waakzaamheid is geboden want zelfs een relatief kleine rentestijging kan heel wat schade aanrichten. Maakt u veel fouten op de beurs? – Download de BEURSBIJBEL