Mario Draghi hamert al jaren op een inflatiestand van 2%. Daardoor stelden economen geruime tijd dat dit zogenoemde ‘inflatiedoel’ eerst bereikt zou moeten worden alvorens de ECB de rentestand zou optrekken. Dat doel is inmiddels bereikt; komt er een renteverhoging aan?

Mario Draghi, president van de Europese centrale bank, liet al eerder weten dat het inflatiedoel van 2% geen harde voorwaarde is voor het wel of niet optrekken van de rentestand. Het is maar goed dat Draghi dat op tijd heeft gezegd, want anders hadden beleggers nu moeten vrezen voor een renteverhoging.

Kerninflatie stijgt slechts mondjesmaat

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van The Daily Shot, is te zien dat de Eurozone-inflatie onlangs wist te stijgen naar de grens van 2%. En dat is toch wel een indrukwekkende prestatie aangezien we aan het begin van 2015 nog te maken hadden met deflatie!

Toch is dit niet het volledige verhaal. Op de bovenstaande grafiek, wederom afkomstig van The Daily Shot, is namelijk te zien dat de kerninflatie slechts mondjesmaat gestegen is. Deze inflatiestand houdt geen rekening met prijswijzigingen omtrent voedsel- en energieprijzen. En juist die twee categorieën zijn de drijfveren geweest van de stijgende inflatie.

Draghi zal dus pas tevreden zijn op het moment dat de kerninflatie weet te overtuigen. En er zijn geen signalen aanwezig die er op duiden dat de kerninflatie binnenkort een opleving tegemoet kan zien.