Oil-prices De olieprijzen zijn relatief hoog, ondanks de schalie olie boom in de VS. Wat drijft toch het prijsmechanisme op de oliemarkten? En wat zijn de verbanden? In de Financial Times ging journaliste Izabella Kaminska dieper in op een interessant onderdeel van het meest recente Schork Report. Voor wie het Schork Report niet kent: het rapport wordt opgesteld door Stephen Stork, een algemeen erkende specialist van de oliemarkten. In dat rapport staan soms dingen te lezen die nergens anders aan te treffen zijn. Schork probeert de mechanismen achter de oliemarkt te verklaren. Sommige van die mechanismen zijn onverklaarbaar of lijken dat alleszins te zijn. Maar voor alles is een logische uitleg beschikbaar. Een fascinerende vraag is hoe de Amerikaanse schalie olievoorraden bij wijze van spreken uit het niets zijn opgedoken. Iedereen had plots de mond vol van schalie olie terwijl daar vroeger met geen woord over gerept. Inmiddels heeft de schalie olie hype ongekende vormen aangenomen.

Lage olieprijs remt exploratie af

Schork herinnert zich een ontmoeting die hij in Wenen had in 2008, op een moment dat een vat ruwe olie ongeveer $147 per barrel kostte. De man waarmee hij sprak, een ervaren oliehandelaar, was er van overtuigd dat de olieprijs hoog zou blijven. Schork was niet bereid om dat zo maar klakkeloos te geloven. Meteen is hij echter gaan onderzoeken hoe de oliemarkten nu eigenlijk werkten. In de jaren 80 werden weinig nieuwe olievondsten gedaan omdat de olieprijs laag was. Een barrel ruwe olie kostte zo weinig dat het niet veel zin had om naar nieuwe voorraden te zoeken. De reden voor hoge olieprijzen zijnā€¦.hoge olieprijzen, zo concludeert Schork. Vijf jaar na 2008 zwemt de wereld bij wijze van spreken in de olie, maar staat de olieprijs relatief hoog. Wanneer de prijs hoog is, zal de industrie alle moeite van de wereld doen om de bronnen in exploitatie meer te doen opbrengen. Het GRONDSTOFFEN Rapport van vertelt u exact hoe u kunt profiteren van hoge grondstofprijzen. Een mooie hedge tegen uw benzine en energierekening