Aan de oppervlakte lijkt alles rustig, maar onderhuids blijft de Eurocrisis borrelen. De Robert Schuman Foundation, een pro-Europese think tank in Parijs, liet bij het begin van het nieuwe jaar al horen dat moeilijke hervormingen noodzakelijk blijven om niet te ontsporen. De overheden zullen blijk moeten geven van een groot aanpassingsvermogen om het hoofd te bieden aan de voortdurende uitdagingen waar ze het hoofd aan zullen moeten bieden. Ook van de bevolking zullen offers worden gevraagd, dit met het oog op het veilig stellen van de toekomst. Hoeveel moet de Europese bevolking nog slikken? Charles Robertson van Renaissance Capital in Londen vraagt zich af hoeveel offers de Europese bevolking zal willen slikken alvorens ze haar geduld verliest. Robertson voorspelt alvast dat Griekenland, of we het nu graag horen of niet, dit jaar de Eurozone zal verlaten. Volgend jaar zal het de beurt zijn aan Spanje, dat in de loop van dit jaar verder in de problemen dreigt te raken. Geen enkel land heeft ooit het hoofd kunnen bieden aan een werkloosheidsgraad van 25 %, zoals in Spanje al meer dan een jaar het geval is. Bovendien is er geen enkele hoop op verbetering en dat dreigt Spanje te nekken.