Ondanks het voorzichtige optimisme van economen en bedrijfsleiders dat de afnemende inflatie ervoor zorgt dat het ergste van de crisis voorbij is, zit de wereldeconomie volgens het hoofd van het Internationaal Monetair fonds nog steeds in het slop. Kristalina Georgieva verklaarde dat de omstandigheden in de wereldeconomie minder slecht waren dan enkele maanden geleden werd gevreesd, maar dat er nog meer moeilijkheden zouden kunnen komen.

In een toespraak tijdens het World Economic Forum in Davos zei Georgieva dat de renteverhogingen door de belangrijkste economieën van de wereld hun effect nog moeten laten zien. Hierdoor zou de werkloosheid fors kunnen stijgen. Regeringen die niet veel financiële ademruimte hebben, zouden op een dergelijke situatie moeilijk adequaat kunnen reageren.

Georgieva stelt:

Een stijgende inflatie wanneer je een job hebt is behapbaar. Wanneer je echter zonder werk valt, wordt dit een heel ander verhaal.

Heropening China

Het IMF denkt ook dat de heropening van China een nieuwe impuls kan geven aan de inflatie. Doordat het land volledig heropent, zal de vraag naar grondstoffen en andere producten stijgen wat de prijs opnieuw kan doen oplopen.

De hogere grondstoffenprijzen zouden op de mondiale groei kunnen wegen. Het IMF voorspelde in oktober dat de wereldeconomie met 2,7% zal groeien, tegen 3,2% in 2022.

Toch is er ook hoopvol nieuws. Economen en bedrijfsleiders de afgelopen weken aangegeven dat de wereldeconomie zich op een hoopvol keerpunt bevindt. De inflatie in de Verenigde Staten en Europa vertoont een dalende trend, de knelpunten in de toeleveringsketen nemen af en het risico van energierantsoenering in Europa deze winter is afgewend.

Bron: CNN
Foto: iStock