inflatie

De naam Philippa “Pippa” Malmgren, stichter van de DRPM Group, zal de Europeanen waarschijnlijk weinig zeggen. In de U.S. is ze echter een heuse bekendheid, de Amerikanen herinneren haar maar al te goed dat Malmgren een voormalige adviseur van het witte huis is geweest. Zij heeft dus een bepaalde zeggingskracht als het de markten betreft. De boodschap die ze brengt weerklinkt luid en duidelijk. Inflatie is het grootste risico waar de markten mee geconfronteerd worden en dat risico zit nog altijd niet in de koersen verrekend. Inderdaad, Malmgren schuift het risico op deflatie naar de achtergrond en richt zich vooral op inflatie. Volgens Malmgren ziet het plaatje er internationaal klaar en duidelijk uit. Overal in de wereld zijn de centrale banken betrokken in een programma van het verstrekken van liquiditeiten aan de markten. Nooit eerder heeft zo’n operatie op een dergelijk grote schaal plaatsgevonden. Bovendien werken ze allemaal gelijktijdig.

De inflatie in Amerika is gestegen

De houding van de centrale banken is tweeledig. Aan de ene kant doen ze alle moeite van de wereld om inflatie in de wereld te roepen, aan de andere kant schreeuwen ze van de daken af dat van inflatiegevaar geen sprake is. Malmgren had een duidelijke boodschap aan de markten, boodschap die ze mee gaf op het FundForum International in Monaco. Stilaan begint duidelijk te worden dat op verschillende plaatsen in het systeem inflatiesignalen aan het opduiken zijn. Voorlopig zijn die nog beperkt in draagwijdte maar vroeg of laat zullen die op grote schaal doorbreken. Dat er wel degelijk inflatie is ondervinden de Amerikanen alle dagen op hun bord. De prijzen voor een aantal voedingsproducten zijn namelijk stevig gestegen en het ziet er niet naar uit dat die binnenkort goedkoper zullen worden. Steaks die op het bord komen zijn kleiner geworden want de Amerikanen krijgen kleinere hoeveelheden voor een gelijke prijs. Bescherm altijd een deel van uw vermogen – Download de GOUDGIDS