Op de G20 meeting werd tot vervelens toe herhaald dat de E.U. meer moet doen om de rente die een aantal landen op hun staatsobligaties moeten betalen te doen zakken. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, zeker wanneer de neuzen niet in dezelfde richting wijzen. Anderzijds is het niet blijvend mogelijk dat Spanje meer dan 5 % rente moet betalen op obligaties met een looptijd van twaalf maanden. Aan een dergelijke hoge rentevoet duurt het niet lang meer of de Spanjaarden moeten officieel met het handje open om hulp komen vragen. Water bij de wijn doen De Italiaanse premier Mario Monti drong er op aan dat de ECB meer obligaties van landen in moeilijkheden gaat inkopen om op die manier de rente te doen dalen. Deze strategie heeft eerder dit jaar gewerkt, de rente voor Spanje en Italië werd toen teruggedrongen richting 5 %. Duitsland verzette zich tot dusver met klem tegen de inkoop van obligaties. Angela Merkel vindt deze oplossing maar niets, ook al omdat ze maar tijdelijk merkt. Sommige aanwezigen in Mexico bij de G20 meeting hadden echter de indruk dat Merkel haar standpunt verzacht heeft. Het is dus toch niet uitgesloten dat er weer bonds worden ingekocht wanneer de rentetarieven opnieuw gaan stijgen.