Het zal geen belegger zijn ontgaan dat de economische toekomst er op dit moment niet zo rooskleurig uitziet. De centrale banken moeten alle zeilen bijzetten om de inflatiedruk te temperen en ondertussen neem de economische groei af. Centrale banken hopen dat dit niet zal resulteren in een harde landing van de economie. De vraag is alleen of een zachte landing van de economie wel realistisch is?

Steeds meer economische macrocijfers laten zien dat de beste tijd reeds achter ons ligt. Als je bijvoorbeeld een blik werpt op het consumenten- en het bedrijfsvertrouwen dan ziet het economische plaatje er ineens compleet anders uit. En dat is een probleem, want we weten dat consumenten en bedrijven de motor van de economie zijn. Op het moment dat zij voorzichtig worden, heeft dit direct invloed op de economische groei. En gezien het relatief lage vertrouwen is het niet verwonderlijk dat steeds meer beleggers zich zorgen maken over de economische toekomst.

Dit onderzoek waarschuwt voor een harde landing van de economie

Een belangrijk onderzoek laat zien dat de Amerikaanse economie mogelijk geconfronteerd wordt met een harde landing. Zo is op de bovenstaande grafiek, afkomstig van Macrobond and Nordea, te zien dat de verwachtingen voor het aantal nieuwe Amerikaanse orders die bedrijven doen er niet zo rooskleurig uitzien. Sterker nog, de verwachting was sinds de financiële crisis niet meer zo pessimistisch. Op de grafiek is ook te zien dat het aantal nieuwe orders bij bedrijven vaak 6 maanden vooruitloopt op de werkelijke groeicijfers binnen de Amerikaanse productiesector.

Mocht dat verband de komende tijd standhouden, dan is de kans levensgroot dat de Amerikaanse productiesector nog dit jaar onder de 50-lijn weet te komen. En dat is een probleem, want een notering onder de 50 impliceert dat er sprake is van een krimp. En misschien is het probleem nog wel groter als je je beseft dat de Amerikaanse centrale bank weinig middelen tot haar beschikking heeft om een eventuele harde val van de economie op te vangen.