De meeste economen zijn het er wel over eens dat er de afgelopen jaren werkelijk met vuur is gespeeld door de centrale banken. Door het lanceren van het zogenoemde ‘stimuleringsbeleid’ zijn er grootschalig bedrijfs- en staatsobligaties opgekocht die uiteindelijk wisten te zorgen voor een economisch herstel. Daar staat echter wel tegenover dat de centrale banken opgescheept zitten met een gigantische activapost. Ondanks dat hoeven we ons nog geen zorgen te maken over een recessie.

Als we een blik werpen op de twee meest recente recessies, na het uitbreken van de internet- en de huizenmarktzeepbel, dan valt op dat beide momenten op één gebied erg veel op elkaar lijken. We zouden zelfs kunnen zeggen dat er een duidelijk verband tussen beide momenten aan te wijzen is.

Kans op een recessie is nu nog klein

Op de bovenstaande grafiek, afkomstig van FRED, is te zien dat tijdens de periode net voor het uitbreken van de twee rampzalige recessies de tijdelijke banen al begonnen af te nemen. Deze tijdelijke banen kenmerken zich door het feit dat er sprake is van een contract voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld een dienstverband van 3 maanden). Als bedrijven pessimistischer gestemd zijn over de toekomst, zullen ze minder snel nieuwe tijdelijke banen aanbieden.

Op deze grafiek is ook te zien dat we op dit moment nog steeds te maken hebben met een stijgende beweging als het gaat om het aanbod van tijdelijke banen. Als het verleden als maatstaf gebruikt kan worden voor de toekomst, dan zouden we dus kunnen zeggen dat een recessie nog niet op de loer ligt.